Takip et
Assoc. Prof. Dr. Zeki Bayram
Assoc. Prof. Dr. Zeki Bayram
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of inquiry based learning method on students’ motivation
Z Bayram, ÖÖ Oskay, E Erdem, SD Özgür, Ş Şen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 988-996, 2013
1512013
Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi
Z Bayram
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 15-29, 2015
802015
Effect of Formative Quizzes on Teacher Candidates’ Learning in General Chemistry
Y Yalaki, Z Bayram
International Journal of Research in Education and Science 1 (2), 151-156, 2015
82015
Contrôle de l'activité en chimie
Z Bayram
École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan, 2005
52005
Sorgulamaya dayalı Kimya öğretimi uygulamaları
Z Bayram
PEGEM AKADEMİ, 2017
42017
SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ
T ATUN, Z BAYRAM
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 659-679, 2020
32020
Lise kimya dersindeki deneysel beceriler: Türkiye ve Fransa örneği
Z Bayram
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (1), 328-375, 2020
32020
SELF-REGULATED LEARNING IN CONSTRUCTIVIST APPROACH BASED SCIENCE LABORATORY PRACTICES AND OPINIONS ON CONSTRUCTIVIST APPROACH
E Erdem, S Dinçol Özgür, Z Bayram, Ö Özyalçın Oskay, Ş Şen
Problems of Education in the 21st century 37, 25-33, 2014
32014
Kimyadaki Laboratuvar Aktivitesi Kontrolünün Kimyacı Görüşleri ile İncelenmesi
Z Bayram, C Larcher
Eğitim ve Bilim 37 (164), 347-363, 2012
22012
Flexible Inquiry-Based Science Teaching (FIBST): Activity Design for the Electricity Module and Its Applications
FE Öztürk, Z Bayram
Journal of Inquiry Based Activities 10 (1), 45-60, 2020
2020
SORGULAMAYA DAYALI KİMYA ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI
Z Bayram
Kimya Öğretimi, 319-335, 2017
2017
Comparison Of Targeted Experimental Skills in High School Chemistry Class: Case of France and Turkey
Z Bayram
Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, University of …, 2015
2015
Using short quizzes to support learning in general chemistry”, 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education
Z Yalaki, Y. & Bayram
ISPITE 2014, 2014
2014
Effect of Designing Experiments Based on constructivism Activities on Prospectives Teachers' Evaluation of the Teaching Profession
Z Bayram
Tenth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois …, 2014
2014
Examination of the types of reasoning used in the experimental activities designed by the pre-service science teachers
Z Bayram
Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois …, 2013
2013
Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının yapılandırıcı yaklaşıma yönelik görüşleri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi
Ş Erdem, E., Dinçol Özgür, S., Bayram, Z., Özyalçın Oskay, Ö., Şen
International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education …, 2013
2013
A Review of Controlling The Laboratory Activity in Chemistry According to Chemist's Views
Z Bayram
Egitim ve Bilim 37 (164), 347, 2012
2012
From Idea to Reality: Establishing Science Centers for Pre-service Teachers
BZ Kaptan F., Hakverdi Can M., Sönmez D., Bektaşlı B.
The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, 2012
2012
Experiments in Science Education Classes; A Qualitative Perspective
Z Bayram
Eighth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois …, 2012
2012
Formative Assessment in a Challenging Classroom Context
Z Yalaki, Y. & Bayram
CAESL 2008 International Conference on Assessment for Learning in Science, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20