Emine Feyza AKTAŞ
Emine Feyza AKTAŞ
Balıkesir Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence from a Higher Education Institution
S Coskuner, R Costur, P BAYHAN-KARAPINAR, S Metin-Camgoz, ...
Eurasian Journal of Educational Research 18 (73), 19-40, 2017
172017
Problem Fields that Psychological Counselors Experience while Working with Children
EF Dinçel, S Demirtaş-Zorbaz
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 765–769, 2015
92015
Özel okulda öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenler
Ö Ulaş, SD Zorbaz, EF Dinçel, GÇ Kınay, R Coştur
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
72017
The use of systems approach in psychological counseling and guidance
F Bilge, D Avcı, EF Dinçel, EA Demirel, H Karatekin, Ö Koç, SD Zorbaz
chaos, complexity and leadership 2013, 213-227, 2015
52015
School counselor’s opinions about their competence of child counseling
EF Aktaş, SD Zorbaz
İnönü Üniversitesi, 2018
42018
Okul psikolojik danışmanlarının çocukla psikolojik danışma yeterliklerine ilişkin görüşleri
EF Aktaş, SD ZORBAZ
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 245-256, 2018
32018
KARDEŞ İLİŞKİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (KİÖ) GELİŞTİRİLMESİ
EF Aktaş
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 499-515, 2017
32017
www. ejer. com. tr
SCR COSTUR, P BAYHAN-KARAPINAR, S METIN-CAMGOZ, S CEYLAN, ...
Eurasian Journal of Educational Research 73, 21-42, 2018
2018
Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri
İ YILDIRIM, SD ZORBAZ, U Özlem, S KIZILDAĞ, EF DİNÇEL
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2190-2214, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9