Follow
Prof. Dr. Kemal Öztemel
Prof. Dr. Kemal Öztemel
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kariyer Kararsızlığı ile Mesleki Karar Verme Öz Yetkinlik ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2), 459-477, 2012
872012
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARAR VERME GÜÇLÜKLERİNİN YORDAYICILARI OLARAK ALGILANAN SOSYAL DESTEK ve CİNSİYET
K Öztemel
Türk Eğitim bilimleri dergisi 11 (3), 241-257, 2013
402013
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traş, K Öztemel
Addicta 6, 91-113, 2019
36*2019
Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması
RS Sharf
1. Edition). Ankara: Pegem Akademi, 2017
33*2017
Testing the Validity of the Emotional and Personality-Related Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Turkish Culture
K Oztemel
Journal of Career Development 40 (5), 390-407, 2013
262013
Career Indecisiveness of Turkish High School Students: Associations With Personality Characteristics
K Öztemel
Journal of Career Assessment 22 (4), 666-681. doi:10.1177/1069072713515630, 2014
242014
An Investigation of Career Indecision Level of High School Students: Relationships with Personal Indecisiveness and Anxiety.
K öZTEMEL
Online Journal of Counseling & Education 2 (3), 2013
232013
The predictive role of happiness, social support, and future time orientation in career adaptability
K Öztemel, E Yıldız-Akyol
Journal of Career Development 48 (3), 199-212, 2021
202021
Kendini ayarlama becerilerini algılamaları farklı öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
K Öztemel
Unpublished master’s thesis), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000
192000
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi 13 (4), 2010
172010
Role of Problematic Internet Use, Sense of Belonging and SocialAppearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students
Z TRAŞ, K Öztemel, U BALTACI
International Education Studies (IES) 12 (8), 2019
132019
Duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri ölçeği’nin kısa formu
K Öztemel
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 5 (42), 2014
132014
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi
Z Öztemel, K. & Traş
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (2), 91-101, 2017
92017
Ergenlerin çalışma anlayışının yordayıcıları
K Öztemel, G Yüksel
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 205-226, 2011
92011
Ergenlerin çalışma anlayışının incelenmesi
K Öztemel
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
82009
From Adaptive Readiness to Adaptation Results: Implementation of Student Career Construction Inventory and Testing the Career Construction Model of Adaptation
K Öztemel, E Yıldız Akyol
Journal of Career Assessment, 1069072720930664, 2020
72020
Kariyer planlama ve geliştirme
K Öztemel
Ankara: Pegem Yayıncılık, 2019
62019
Kariyer Karar Verme Güçlükleri Ölçeğinin Genç Yetişkin Örnekleminde Faktör Yapısının veGüvenirliğinin İncelenmesi
F BACANLI, K ÖZTEMEL
62017
Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness
K Öztemel
Hacettepe University Journal of Education 31 (1), 112-124, 2016
62016
Investigation of the relationship between adolescents’ career indecision, and social support perception and basic psychological needs
U Baltacı, K Öztemel, Z TRAŞ
International Education Studies 13 (10), 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20