Follow
Yunus Pınar
Title
Cited by
Cited by
Year
The place of affect and emotion in the theories of first language acquisition İlk dil edinim kuramlarında duygulanım ve duygu olgularının yeri
Y Pınar, NK Pınar
Journal of Human Sciences 12 (2), 343-359, 2015
7*2015
Erken çocukluk eğitiminde müze deneyiminin rolü
F Ünal, Y Pınar
İdil 6 (38), 2899-2917, 2017
62017
Anaokulunda Sosyal Etkileşim, Duygu ve Dil – İkinci Dil Edinimi Ekseninde Bir Araştırma
Y Pınar
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4 (2), 29-51, 2016
5*2016
Interaktion, Emotion und Sprache unter besonderer Berücksichtigung des Zweitspracherwerbs im Kindergarten
Y Pınar
Lit Verlag, 2016
52016
Interaktion, Emotion und Sprache unter besonderer Berücksichtigung des Zweitspracherwerbs im Kindergarten. Eine Einzelfallstudie über das Erleben und ausgewählte Lernprozesse …
Y Pinar
Universität Wien, 2015
52015
Ercan im Kindergarten. Eine selektive Videointerpretation unter Einbeziehung von Standbildern aus Videoaufzeichnungen
Y Pınar
Unveröffentlichter Projektbericht am Institut für Bildungswissenschaft …, 2014
42014
Pandemi Sürecinde Sosyal İzolasyonun Çocuklar Üzerine Olası Etkileri: Bir Model Önerisi
Y Pınar
Nesne Psikoloji Dergisi, 2021
32021
Impact of excessive screen-based media use on early childhood development: A short review
Y Pınar, F Ünal, NK Pınar
Life Skills Journal of Psychology 2 (4), 297-305, 2018
32018
Avusturya Eğitim Sisteminde Türk Öğrencilerin Alman Dilinde Sergiledikleri Yetersizlikler
Y PINAR
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (3), 577-594, 2015
32015
“The Crucial Role of Museum-Experience in Early Childhood Education.”
F Unal, Y Pinar
Idil Sanat ve Dil Dergisi 6 (38), 2899–2917, 2017
22017
Üniversite Öğrencilerinin Whatsapp Metin Yazışmaları ve Emoji Kullanım Tutumları
Y Pınar, NK Pınar
idil 6 (38), 2017
2*2017
Tavistock modeli temelinde rezonans ve karşı aktarım tepkilerinin incelenmesi: olgu sunumu.
Y PINAR
Nesne Psikoloji Dergisi 3 (6), 95-109, 2015
12015
Language proficiency analysis of Turkish children from high-income and highly educated families aged 5 in Antalya
Y Pınar, F Ünal, NK Pınar
Language Testing in Asia 11 (1), 1-24, 2021
2021
A PROPOSAL MODEL FOR DEALING WITH SEPARATION ANXIETY: AKDENİZ UNIVERSITY ADJUSTMENT MODEL FOR NURSERY AND KINDERGARTEN (KAUM-AKDENİZ) AYRILIK KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK …
Y PINAR
Milli Egitim 50 (230), 2021
2021
AYRILIK KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KREŞ VE ANAOKULLARINA UYUM MODELİ (KAUM-AKDENİZ)
Y PINAR
Milli Eğitim Dergisi 50 (230), 29-56, 2021
2021
Language Proficiency Analysis of Turkish Children Aged 5 in Antalya
Y Pınar, F Ünal, NK Pınar
2020
Duyguların İfade Aracı Olarak WhatsApp İletişiminde Emoji Kullanımı: Türk Üniversite Öğrencileri ile Yarı Deneysel Bir Çalışma.
Y Pinar, NK Pinar
Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 2019
2019
ÖĞRETMENLERİN PENCERESİNDEN OYUN VE EĞİTİM PROGRAMLARINDA OYUNA YER VERME DURUMLARI
Ü Fatma, EE KÖK, Y PINAR
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (12), 731-746, 2017
2017
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WHATSAPP METİN YAZIŞMALARI ve EMOJİ KULLANIM TUTUMLARI
NK PINAR, Y PINAR
İdil Sanat ve Dil Dergisi 6 (38), 2709-2719, 2017
2017
SOSYALBİLİMLERİN İHMAL ETTİĞİ BİR KONU:" DUYGULAR" VE BİR ARAŞTIRMA ARACI:" TAVISTOCK MODELİNE GÖRE GÖZLEM".
Y PINAR, NK PINAR
Journal of Academic Studies 17 (65), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20