Follow
Nilgün Çil
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye etkisinin testi: Yapisal kirilma ve nedensellik analizi
NÇ Yavuz
Doğuş Üniversitesi Dergisi 7 (2), 162-171, 2006
4422006
CO2 Emission, Energy Consumption, and Economic Growth for Turkey: Evidence from a Cointegration Test With a Structural Break
NÇ Yavuz
Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 9 (3), 229-235, 2014
2342014
Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 1
N Çil Yavuz
Basım, İstanbul, 2014
174*2014
Convergence in per capita carbon dioxide emissions among G7 countries: a TAR panel unit root approach
NC Yavuz, V Yilanci
Environmental and Resource Economics 54, 283-291, 2013
1352013
Financial development and economic growth: A panel data analysis of emerging countries
B Kiran, NC Yavuz, B Guris
International Research Journal of Finance and Economics 30 (2), 87-94, 2009
1012009
DURAĞANLIĞIN BELİRLENMESİNDE KPSS VE ADF TESTLERİ: İMKB ULUSAL-100 ENDEKSİ İLE BİR UYGULAMA
NÇ Yavuz
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 54 (1), 2004
782004
TÜRKİYE'DE KAMU HARCAMALARlNIN ÖZEL SEKTÖR YATIRIM HARCAMALARINI DIŞLAMA ETKİSİNİN TESTİ (1980-2003)
N ÇİL YAVUZ
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 269-284, 2014
622014
Is health care a luxury or a necessity or both? Evidence from Turkey
NC Yavuz, V Yilanci, ZA Ozturk
The European Journal of Health Economics 14, 5-10, 2013
482013
Türkiye'de İhracat ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi
N Yavuz
Journal of Social Policy Conferences, 2010
41*2010
Reel döviz kurunun dış ticaret dengesine etkisi: Türkiye için Marshall-Lerner koşulunun testi
NÇ Yavuz, B Güriş, B Kiran
Iktisat Isletme ve Finans 25 (287), 69-90, 2010
28*2010
An aggregate import demand function for Turkey: The bounds testing approach
N Çil Yavuz, B Güriş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006
262006
The month and holy days effects on the volatility of trade deficit: Evidence from Turkey
NÇ Yavuz, B Güriş, B Kıran
Journal of Economic and Social Research 10 (2), 67-84, 2008
212008
Re-examination of pollution haven hypothesis for Turkey with Fourier approach
N Cil
Environmental Science and Pollution Research 30 (4), 10024-10036, 2023
182023
Türkiye'de Asgari Ücret, Milli Gelir ve İşsizlik İlişkisi (Ekonometrik Bir Analiz)
T Akgeyik, NÇ Yavuz
İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi 49 (1), 2006
172006
Türkiye’nin Dış Ticaretinin Mallar ve Ülkeler Açısından Konsantrasyon Analizi (1975-1998)
N Çil Yavuz
Çimento İşveren Dergisi 14 (5), 3-12, 2000
162000
Purchasing power parıty with multiple structural breaks: evidence from Turkey''
NÇ Yavuz
Economics Bulletin 29 (2), 1201-1210, 2009
142009
FIELDSTEIN-HORIOKA YAKLAŞIMINA GÖRE TÜRKİYE'DE TASARRUF YATIRIM İLİŞKİSİ VE HATA DÜZELTME ANALİZİ (1962-2003)
NÇİL YAVUZ
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 107-123, 2011
132011
Testing for nonlinearity in G7 macroeconomic time series
N Yavuz, V Yilanci
Romanian Journal of Economic Forecasting 3, 69-79, 2012
112012
Türkiye’de kamu yatırım harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarını dışlama etkisi üzerine ekonometrik bir analiz (1990-1/2000-IV)
N Çil Yavuz
Kamu-İş Dergisi 6 (2), 55-65, 2001
112001
Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1990-I/2000-IV)
NÇ Yavuz
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi 6 (2), 1-18, 2001
92001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20