Yusuf Akan
Yusuf Akan
Atatürk Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Economic growth, CO2 emissions and energy consumption: the Turkish case
C Bozkurt, Y Akan
International Journal of Energy Economics and Policy 4 (3), 484, 2014
822014
Türkiye de Ar&Ge Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009
M YAYLALI, A Yusuf, I Cem
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (2), 2010
592010
Göç ekonomisi:(Türkiye üzerine bir uygulama)
Y Akan, İ Arslan
Ekin Basım Yayın, 2008
512008
Göç ekonomisi:(Türkiye üzerine bir uygulama)
Y Akan, İ Arslan
Ekin Basım Yayın, 2008
512008
Türkiye’de sektörel yatırım teşvik belgeleri ile istihdam analizi: Doğu Anadolu Bölgesi üzerine bir uygulama (1980-2006)
Y Akan, İ Arslan
Çalışma ve Toplum 1 (16), 107-119, 2008
492008
An investigation the effect of quantum learning approach on primary school 7th grade students’ science achievement, retention and attitude
MB Acat, AY Yusuf
The International Journal of Research in Teacher Education 5 (2), 11-23, 2014
392014
Sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
R Kahramanoğlu, AY Yusuf
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (2), 285-301, 2013
352013
Türkiye'de dış borçlanma, büyüme ve enflasyon ilişkisi: VAR yaklaşımı (1980-2013)
A Yusuf, O KANCA
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (3), 1-22, 2015
342015
Tüketicilerin şikâyet düşüncesini etkileyen faktörler
Y Akan, S Kaynak
342008
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi
H Özer, Y Akan, G Çalmaşur
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 231-249, 2010
332010
The causality relationship between energy consumption and economic growth: the case of Turkey
Y Akan, M Doğan, C Işık
Enerji, Piyasa ve Düzenleme 1 (1), 101-120, 2010
232010
ETKİNLİĞİN HESAPLANMASINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE STOKASTİK SINIR YAKLAŞIMI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (TRA1 ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA)
Y Akan, G ÇALMAŞUR
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (Özel), 13-32, 2011
222011
Türkiye elektrik enerjisi ekonometrik talep analizi
Y Akan, S Tak
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1-2), 2003
222003
5E ÖĞRENME MODELİNİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİNİN VE MODEL HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
İ Bilgin, AY Yusuf, H Coşkun
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (4), 1449-1470, 2013
192013
The Impact of Tourism on Economic Growth: The Case of Turkey.
Y Akan, İ Arslan, UC Işık
Journal of Tourism 9 (2), 2008
192008
The impact of tourism on economic growth: The case of Turkey
Y Akan, I Arslan, C Isik
Journal of Tourism 9 (1), 1-24, 2007
192007
ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
EM DOĞAN, A Yusuf, E OKTAY
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 345-355, 2006
172006
İLKÖĞRETİMDE SERBEST ETKİNLİKLERE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
N ATALAY, AY Yusuf, M GÜLTEKİN
Kastamonu eğitim dergisi 22 (2), 419-437, 2014
162014
Türk imalat sanayinde yoğunlaşma: 1980-86
Y Akan
Iktisat Isletme ve Finans 17 (198), 91-97, 2002
142002
Yabancı Ziyaretçi Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi (1970-2007).
Y Akan, C Işik
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 20 (2), 2009
132009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20