Gönül Sakız
Gönül Sakız
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Does perceived teacher affective support matter for middle school students in mathematics classrooms?
G Sakiz, SJ Pape, AW Hoy
Journal of school Psychology 50 (2), 235-255, 2012
2892012
Perceived instructor affective support in relation to academic emotions and motivation in college
G Sakiz
Educational Psychology 32 (1), 63-79, 2012
542012
Does teacher affective support matter? An investigation of the relationship among perceived teacher affective support, sense of belonging, academic emotions, academic self …
G Sakiz
The Ohio State University, 2007
432007
Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi.
G SAKIZ, B Özden, D Aksu, Ö Şimşek
Journal of Graduate School of Social Sciences 18 (3), 2014
382014
Başarıda anahtar kelime: Öz-yeterlik
G SAKIZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 185-210, 2013
352013
Mastery and performance approach goal orientations in relation to academic self-efficacy beliefs and academic help seeking behaviors of college students in Turkey
G Sakiz
Educational Research 2 (1), 771-778, 2011
352011
Fen ve Teknoloji Dersinde Portfolyo Kullanımının Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığa Etkisi.
MA TURAN, G SAKIZ
Mersin University Journal of the Faculty of Education 10 (3), 2014
242014
Perceived teacher affective support in relation to emotional and motivational variables in elementary school science classrooms in Turkey
G Sakiz
Research in Science & Technological Education 35 (1), 108-129, 2017
162017
An Interview with Dale Schunk
G Sakiz
Educational Psychology Review 20 (4), 485-491, 2008
132008
Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış
G Sakız, İE Yetkin-Özdemir
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi …, 2014
112014
Perceived Teacher Factors in Relation to Students' Achievement-Related Outcomes in Science Classrooms in Elementary School.
G Sakiz
European Journal of Science and Mathematics Education 3 (2), 115-129, 2015
102015
Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi
O McAfee, DJ Leong
Nobel Akademik Yayıncılık, 2012
102012
Etkili öğretmenlik ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi (Effective teaching and improving teacher quality)
G Sakız
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi/Journal of Theoretical Educational Sciences 9 …, 2016
7*2016
Teacher affective support and its impact on early adolescents
G Sakiz, SJ Pape, A Woolfolk Hoy
Annual Meeting of the American Psychological Association (San Francisco, CA), 2007
62007
Yetişkinlerin Küresel Isınma ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Geri Dönüşüm Farkındalıkları.
A GÜRER, G SAKIZ
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 7 (2), 2018
52018
Improving middle school students’ academic enjoyment, academic self-efficacy, and academic effort in mathematics: Teacher affective support effect
G Sakiz, A Woolfolk-Hoy
annual meeting of the European Conference on Educational Research, Vienna …, 2009
52009
Özdüzenlemeli öğrenmede duyuşsal bir boyut: Akademik duygular
G Sakız
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi …, 2014
4*2014
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler
G Sakız (Ed.)
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
12014
Beyin Temelli Öğrenmenin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Başarıya Yönelik Duyguları Üzerine Etkisi.
G Üçüncü, G , Sakız
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (1), 345-378. https://doi …, 2019
2019
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Yönelik Özdüzenlemeli Öğrenme Envanteri’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
H ÇOKÇALIŞKAN, G Sakız, MC Doğan
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (28), 324-346, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20