Follow
Gönül Sakız
Title
Cited by
Cited by
Year
Does perceived teacher affective support matter for middle school students in mathematics classrooms?
G Sakiz, SJ Pape, AW Hoy
Journal of school Psychology 50 (2), 235-255, 2012
5402012
Başarıda anahtar kelime: Öz-yeterlik
G SAKIZ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 185-210, 2013
1432013
Perceived instructor affective support in relation to academic emotions and motivation in college
G Sakiz
Educational Psychology 32 (1), 63-79, 2012
1052012
Does teacher affective support matter? An investigation of the relationship among perceived teacher affective support, sense of belonging, academic emotions, academic self …
G Sakiz
The Ohio State University, 2007
802007
Fen ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi
G SAKIZ, B Özden, A Dursun, Ö Şimşek
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 257-274, 2014
632014
Mastery and performance approach goal orientations in relation to academic self-efficacy beliefs and academic help seeking behaviors of college students in Turkey
G Sakiz
Educational Research 2 (1), 771-778, 2011
612011
Perceived teacher affective support in relation to emotional and motivational variables in elementary school science classrooms in Turkey
G Sakiz
Research in Science & Technological Education 35 (1), 108-129, 2017
552017
Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış
G Sakız, İE Yetkin-Özdemir
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi …, 2014
402014
Fen ve teknoloji dersinde portfolyo kullanımının öğrenci başarısı ve kalıcılığa etkisi
M TURAN, G SAKIZ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 48-63, 2014
402014
Perceived Teacher Factors in Relation to Students' Achievement-Related Outcomes in Science Classrooms in Elementary School.
G Sakiz
European Journal of Science and Mathematics Education 3 (2), 115-129, 2015
342015
Etkili öğretmenlik ve öğretmen niteliğinin geliştirilmesi (Effective teaching and improving teacher quality)
G Sakız
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi/Journal of Theoretical Educational Sciences 9 …, 2016
23*2016
Yetişkinlerin Küresel Isınma ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Geri Dönüşüm Farkındalıkları
A GÜRER, G SAKIZ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2), 1364-1391, 2018
212018
Başarı testi geliştirme süreci: İlkokul dördüncü sınıf maddeyi tanıyalım ünitesi örneği
G ÜÇÜNCÜ, G SAKİZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (1), 82-94, 2020
192020
İLKOKUL DÜZEYİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİ RUBRİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Z AYDEMİR, G SAKIZ, MC DOĞAN
Milli eğitim dergisi 48 (1), 617-638, 2019
182019
Self-Regulated Learning Strategies Impact Fourth-Grade Students’ Positive Outcomes In Science Class
B Cengiz-Istanbullu, G Sakiz
Journal of Baltic Science Education 21 (2), 192-206, 2022
162022
Özdüzenlemeli öğrenmede duyuşsal bir boyut: Akademik duygular
G Sakız
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi …, 2014
162014
Özdüzenleme: Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler
G Sakız (Ed.)
Nobel Akademik Yayıncılık, 2014
162014
A task development process: The case of fourth grade introdcution to matter unit.
G Üçüncü, G Sakız, S Ada
The Turkish Online Journal of Educational Technology 11 (Special Issue), 155-164, 2016
142016
An interview with Dale Schunk
G Sakiz
Educational Psychology Review 20, 485-491, 2008
142008
Key word in success: Self-efficacy
G Sakız
Journal of Uludag University Faculty of Education 26 (1), 185-2009, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20