Ersin KARADEMİR
Ersin KARADEMİR
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi
E Karademir, Ö Tezel
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 129-145, 2010
522010
Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında okul dışı öğrenme etkinliklerini gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi
E Karademir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
422013
Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesindeki akademik başarı düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi
E Karademir
Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2009
282009
Examining the relationship between middle school students’ critical reading skills, science literacy skills and attitudes: A structural equation modeling
E Karademir, U Ulucinar
Journal of Education in Science Environment and Health 3 (1), 29-39, 2017
152017
Investigation the scientific creativity of gifted students through project-based activities.
E Karademir
International Journal of Research in Education and Science 2 (2), 416-427, 2016
132016
Egitsel internet kullanimi ile teknolojik pedagojik alan bilgisi ve egitim teknolojilerine yonelik tutum arasındaki iliski: ogretmen adayları ornegi
E Karademir
International Periodical for the Languages, Literature and History of …, 2015
112015
Determining the factors that affect the objectives of pre-service science teachers to perform outdoor science activities
E Karademir, S Erten
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 1 …, 2013
82013
Fen bilimleri öğretmenlerinin beceri kavramına yönelik algıları: bir olgubilim çalışması
E Karademir, E Sarikahya, K Altunsoy
Eskisehir Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (1), 53, 2017
62017
Orta Asya’daki zekâ ve strateji oyunları destekli öğretime dayalı uygulamaların akademik başarıya ve tutuma etkisi
S Orak, E Karademir, E Artvinli
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2016
62016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
E KARADEMİR, MZ BALBAĞ, F ÇEMREK
Milli Eğitim Dergisi 47 (220), 177-200, 2018
4*2018
Fen öğretiminde beceri kavramı ve disiplinlerarası kullanımı
E Karademir
Pegem Atıf İndeksi, 1-40, 2017
32017
Eğitim Fakültelerinin Yapılandırılması Sürecinde Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Özyeterliliklerinin Belirlenmesi
E KARADEMİR
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 7 (13), 3-18, 2016
32016
Fen öğretiminde etkin materyal kullanımı ve uygulamaları [kazanım ve beceri temelli]
E Karademir
Pegem Atıf İndeksi, 41-85, 2017
12017
Fen öğretiminde program ve beceri ilişkisi
U Uluçınar, E Karademir
Pegem Atıf İndeksi, 87-166, 2017
12017
Örnek ve Uygulama Destekli Fen Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Etkileşimi
E Karademir
12017
Investigation of Primary Teacher Candidates' Learning Styles by Demographic Variables
E Karademir, O Tezel
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL …, 2010
12010
Proje Tabanlı Öğretimin Fen Laboratuvarı Dersinde Kullanımının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
G Karaer, E Karademir, Ö Tezel
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (1), 73-95, 2020
2020
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Laboratuvarlarının Dijitalleştirilmesine Yönelik Görüşleri
AF Kaymak, E Karademir
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi …, 2019
2019
Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarında Argümantasyon Tabanlı Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
G KARAER, E KARADEMİR, Ö TEZEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 217-241, 2019
2019
Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğretimi
E Karademir
Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi 1, 426-449, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20