Takip et
Mehmet YAVUZ
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi
M YAVUZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2016
562016
SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ACİL UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
M YAVUZ, B KAYALI, Ş BALAT, K Selçuk
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 129-154, 2020
132020
Trend of distance education research in the covid-19 period: A bibliometric and content analysis
MY Bünyami Kayalı, Özgür Tutal
Journal of Educational Technology & Online Learning 4 (2), 256-279, 2021
122021
Review Of Distance Learning Applications In The Universities In The Covid-19 Period
M YAVUZ, B KAYALI, Ş BALAT, S KARAMAN
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 129-154, 2020
42020
The effect of STEM application on 21st century skills of middle school students and student experiences
M YAVUZ, M HASANÇEBİ, F HASANÇEBİ
Journal of Soft Computing and Artificial Intelligence 1 (1), 29-41, 2020
42020
Investigation of University Students’ Smartphone Usage Levels and Effects
EA FEYZİ KAYSİ, MEHMET YAVUZ
International Journal of Technology in Education and Science 5 (3), 411-426, 2021
3*2021
Mevsimlere Göre İlaç Satış Verilerinin Birliktelik Analizi İle İncelenmesi
E AYDEMİR, M YAVUZ
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 3 (1 …, 2019
32019
The scale of evaluating instruction in pandemic process: Development, validation, and reliability
Ö Tutal, B Kayalı, M Yavuz, M Hasançebi, F Yeşildağ-Hasançebi
Pedagogika 141 (1), 26-52, 2021
22021
Açık ve Uzaktan Öğrenme Ders Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler: Sistematik Literatür Taraması
EK Mehmet YAVUZ, Mehmet HASANÇEBİ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 50 (1), 533-560, 2020
22020
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet sonrasına yönelik hedeflerinin incelenmesi
F Kaysi, E Aydemir, M Yavuz
V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, TEBAD …, 2019
22019
Türkiye’deki sanal gerçeklik tezlerinin incelenmesi
M Hasançebi, M Yavuz, A Gündüz, SS Tan, Y Göktaş
Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı …, 2018
22018
Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Opinions of University Students on Smartphone Addiction)
F Kaysi, E Aydemir, M Yavuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 79-92, 2021
12021
Students’ Views Regarding Instruction during the Pandemic Process
F Hasançebi, M Yavuz, B Kayali, M Hasançebi, Ö Tutal, A ÖZKILIÇ
Journal of Learning and Teaching in Digital Age 7 (1), 51-63, 2022
2022
An Evaluation on Open and Distance Learning (ODL) Textbooks
SK M.Yavuz, H. Hasançebi, M.Gündüz
Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (5), 974-986, 2021
2021
Üniversite Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Salgın Dönemi Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
ŞB Bünyami Kayalı, Mehmet Yavuz
Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II 1 (1), 687-693, 2021
2021
Covid-19 Dönemi Zorunlu Yürütülen Uzaktan Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
ŞB Bünyami Kayalı, Mehmet Yavuz
Uluslararası Covid-19 Kongresi Eğitimde Yeni Normlar-II 1 (1), 707-717, 2021
2021
TERS YÜZ SINIF MODELİNİN ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DENEYİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
M YAVUZ, S KARAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (4), 1127-1144, 2021
2021
Yükseköğretimde Pandemi Sonrası Açık ve Uzaktan Öğrenme Politikaları
MY Selçuk Karaman, Engin Kurşun, Münevver Gündüz, Sinem Karabey, Yusuf Zafer ...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yayınevi, 2021
2021
Essential Characteristics of the Textbooks Used in Open and Distance Learning: Systematic Literature Review
EK Mehmet YAVUZ , Mehmet HASANÇEBİ
Pamukkale University Journal of Education 50 (1), 533-560, 2020
2020
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ
F KAYSİ, M YAVUZ, E AYDEMİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (39), 843-857, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20