Follow
Zeynep Erdinç
Title
Cited by
Cited by
Year
İkiz açıklar hipotezinin Türkiye'de 1950-2005 yılları arasında eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi ile incelenmesi
Z Erdinç
1052008
Uluslararası Para Fonu -Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve 19.Stand-By Anlaşması
E Zeynep
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 99-116, 2007
69*2007
Küreselleşmenin istihdama etkisi
Z Erdinç
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999
661999
Türkiye’de şeker sanayinin gelişimi ve şeker sanayinde izlenen politikalar
Z Erdinç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (3), 9-26, 2017
432017
İktisadi büyüme
S Taban, B Günsoy, G Günsoy, Z Erdinç, M Aktaş
TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 147, 2013
332013
İktisada giriş
K Yıldırım, İ Şıklar, İ Bakırtaş, C Koyuncu, R Yılmaz, O Yıldırım, Z Erdinç
Eskişehir: TC AçıköğretimFakültesi, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2009
282009
The reasons of underground economy, its results, methods and the Turkish case
Z Erdinç
11th International conference of ASECU “openness, innovation, efficiency and …, 2015
222015
Tarımsal katma değer belirleyicilerinin panel veri analizi
Z Erdinç, G Aydınbaş
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 213-232, 2021
172021
İktisadi Büyüme
G Günsoy, Z Erdinç
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013
172013
Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik izlenen politikalar ve çözüm önerileri
Z Erdinç
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (4), 39-52, 2016
162016
Currency demand modeling in estimating the underground economy in Turkey: an error correction framework
Z Erdinç
International Research Journal of Finance and Economics 96, 25-28, 2012
162012
İktisadi büyüme kavramı
Z Erdinç
Günsoy G. & Erdinç Z., Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın, 2-27, 2013
132013
Kayıt dışı ekonomi: izlenen politikalar ve çözüm önerileri
Z Erdinç
Seçkin, 2016
112016
Türkiye’de 2002-2005 Yılları Arasında Uygulanan Dezenflasyon Programının Değerlendirilmesi
Z Erdinç
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, 53-68, 2004
92004
Australia online; borderless university
Z Erdınc
Turkish Online Journal of Distance Education 3 (4), 2002
92002
Şeker pancarı ziraati ile şeker sanayii'nin ekonomik gelişmeye etkileri, Türkiye uygulaması
Z Erdinç
Anadolu Üniversitesi, 2000
92000
Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracı Ve Belirleyicileri: Panel Veri Analizi
AG Erdinç Zeynep
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL 6 (30), 496-507, 2020
8*2020
Endüstri 4.0 yolunda Türkiye ekonomisi üzerine bir değerlendirme
G Aydınbaş, Z Erdinç
Sakarya İktisat Dergisi 12 (2), 187-211, 2023
72023
Yenilenebilir Enerji Tüketiminde Belirleyici Faktörler: Seçilmiş 16 ülke için Panel Veri Analizi
AG Erdinç Zeynep
JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 6 (24), 346-358, 2020
7*2020
ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KAPSAMINDA SAVUNMA HARCAMALARINI ETKİLEYEN ETMENLER: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Z Erdinç, G Aydınbaş
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 143-158, 2022
62022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20