Takip et
Bahadır
Bahadır
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul Psikolojik Danışmanlarının ve Rehber Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi
B Battal, H Demirtaş
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (3), 49-67, 2021
2021
COVİD-19 DÖNEMİ ACİL UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÖĞRETMENLERDE YARATTIĞI PSİKOLOJİK GÜÇLÜKLER
B BATTAL, D KOŞAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11 (3), 1366-1384, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–2