Abdurrahman Hendek
Title
Cited by
Cited by
Year
A Comparative Study of Religious Education Policy in Turkey and England
A Hendek
University of Oxford, 2018
52018
Country Report: Turkey
A Hendek
British Journal of Religious Education 41 (1), 8-13, 2019
42019
Paydaşlarına Göre İngiltere Devlet Okullarındaki Din Eğitimine Gösterilen Önemsizlik ve Bunun Sebepleri
A Hendek
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (35), 147-170, 2019
12019
Din Eğitimi Alanına Öğretmen Yetiştirme: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması
A Hendek, M Zengin
Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle), 2019
2019
Muhammed Esat Altıntaş. Ateist Çevrelere Göre S/Zorunlu Din Dersleri. Ankara: Maarif Mektepleri, 2019
A Hendek
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 335-340, 2019
2019
İngiltere’de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye’de Ev Okulunun İmkânı
A Hendek
Değerler Eğitimi Dergisi 17 (38), 71-104, 2019
2019
Seküler ve Çoğulcu Bir Toplumda İslam Eğitimi: İngiltere ve İslam Eğitimi
A Hendek
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, 143-156, 2019
2019
Supranational religious education policy and its influence: Perspectives from policy actors in Turkey and England
A Hendek
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 37-60, 2019
2019
Kitap Değerlendirmesi: Güneş, A. (2017). Din Öğretimi Materyalleri
A Hendek
Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 251-254, 2019
2019
İngiltere'de Din Eğitiminden Muafiyet Tartışmaları
A Hendek
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (39), 1-27, 2019
2019
Kitap Değerlendirmesi: Yusuf Bahri Gündoğdu. Alak Suresinin İlk Beş Ayetinin Eğitimsel Değeri İlk Vahyin İzinde
S Aksoy, A Hendek
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (39), 299-306, 2019
2019
Future of Religious Education under the New Executive Presidency in Turkey
A Hendek
Political Reflection Magazine 4 (5), 32-34, 2018
2018
Tez Özeti: Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması
A Hendek
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1), 731-732, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13