Follow
fatih coşkun ertaş
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletmelerde muhasebe organizasyonu ve muhasebe mesleği
FC Ertaş
Seçkin, 2002
292002
Kar dağıtımının ilanı ve gerçekleşmesi arasında geçen sürenin firma değerine etkisi
FC Ertaş, S serdar KARACA
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 58-68, 2010
282010
BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ MUHASEBECİLERİN MESLEK ETİĞİ ALGILAMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
FC Ertaş, MC Arslan
Muhasebe ve Denetime Bakış, 23-42, 2009
282009
Muhasebe organizasyonu
FC Ertaş
Seçkin, 2011
222011
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı'da Tereke Uygulaması ve Muhasebesi-Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri
FC Ertaş, B Şişman
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 197-222, 2013
182013
Bilgi teknolojilerinin denetim sürecine etkileri
FC Ertaş, P Güven
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 50-59, 2008
172008
Turizm İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve İMKB’deki Turizm Şirketlerinde Ampirik Bir Uygulama
FC Ertaş, M COŞKUN
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (10), 121-138, 2005
172005
Yönetim muhasebesi
FC Ertaş
Beta Yayınevi, 2015
162015
YENİ VE DİNAMİK BİR MALİYET YÖNETİMİ ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİ
FC Ertaş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1-2), 1998
151998
İşletmelerde maliyet düşürme yaklaşımı: kaizen (sürekli iyileştirmeye yönelik) maliyetleme yöntemi
FC Ertaş
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 13 (1), 88-89, 1999
141999
Çevreye duyarlılığın rekabet gücüne etkisi: Yeşil yıldızlı oteller üzerine bir uygulama
Ö DOĞAN, FC ERTAŞ
Maliye ve Finans Yazıları, 217-233, 2018
132018
TARIMSAL TEŞVİKLERİN TMS 20 VE TMS 41 KAPSAMINDA İNCELENMESİ
F ERTAŞ, İ Çidem, R Çiğdem
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 19 (3), 577-591, 2017
132017
BİREYSEL KREDİ KULLANAN FİNANSAL TÜKETİCİLERCE ÜSTLENİLECEK MASRAFLAR; BDDK DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
F ERTAŞ, İ Kaban, F SOBACI
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (14), 125-146, 2016
132016
Yalın muhasebe
FC Ertaş, M COŞKUN ARSLAN
Mali Çözüm 20 (102), 39-60, 2010
132010
Sanayi İşletmelerinde Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Bir Uygulama
FC Ertaş
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, 1998
121998
Independent auditing effect on investment decisions of institutional investors
A Karkacıer, FC Ertaş
Accounting and Management Information Systems 16 (3), 297-319, 2017
112017
Şirketlerin Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
B Sekizsu, FC Ertaş
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43-64, 2018
102018
Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği
FC Ertaş, O Özkan
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 223-240, 2018
102018
İç denetimin işletmelerin yönetim fonksiyonları ve performansları üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırma
B Tosunoğlu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
102010
Maliyet muhasebesi
FC Ertaş
İstanbul: Beta Yayınları, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20