Takip et
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Prof.Dr.
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A hybrid genetic algorithm for packing in 3D with deepest bottom left with fill method
K Karabulut, MM İnceoğlu
International Conference on Advances in Information Systems, 441-450, 2004
1032004
Borçlar hukukunda doğrudan temsil
MM İnceoğlu
Oniki Levha, İstanbul, 2009
802009
Use of Metaverse in education
MM Inceoglu, B Ciloglugil
International conference on computational science and its applications, 171-184, 2022
702022
Veri madenciliği ve elektronik ticaret
A Vahaplar, MM İnceoğlu
Türkiye’de İnternet Konferansları, Harbiye İstanbul, 1-3, 2001
592001
Mimarlıkta söylem, kuram ve uygulama
M İnceoğlu, N İnceoğlu
Tasarım yayın grubu, İstanbul, 2004
572004
Learning styles diagnosis based on learner behaviors in web based learning
N Atman, MM Inceoğlu, BG Aslan
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2009: International …, 2009
482009
Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of Felder and Silverman’s learning style model in a learning management system
Ö Şimşek, N Atman, MM İnceoğlu, YD Arikan
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2010: International …, 2010
472010
User modeling for adaptive e-learning systems
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2012: 12th International …, 2012
412012
Oyunlaştırma tasarımı. 3
Y Tunga, MM İnceoğlu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı 267, 279, 2016
362016
Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu
MM İnceoğlu
Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 153-238, 2015
312015
A comparative study on neural network based soccer result prediction
BG Aslan, MM Inceoglu
Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2007
272007
A learner ontology based on learning style models for adaptive e-learning
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2018: 18th International …, 2018
262018
E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanımının öğrenenlerin akademik başarısına ve derse katılım durumuna etkisinin incelenmesi
Y Tunga, MM İnceoğlu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Özel Sayı), 339-356, 2020
252020
Kira Hukuku Cilt II
M İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014
252014
Murat: Kira Hukuku
M İnceoğlu
Cilt-2, On İki Levha Yayıncılık, 2014
232014
Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish Code of Obligations, Art. 55)
MİMS PAKSOY
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 8 (Özel), 1383-1412, 2013
192013
Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyum Sorunu
Y Atamer, M İnceoğlu
Otomotiv Distribütörleri Derneği, İstanbul, 2012
192012
A felder and silverman learning styles model based personalization approach to recommend learning objects
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2016: 16th International …, 2016
182016
Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
MM İNCEOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 9 …, 2013
182013
İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BORÇLUNUN EDİME UYGUN EYLEMİNİN İFA TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ SORUNU
M İnceoğlu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 54 (4), 149-182, 2005
172005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20