Follow
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Prof.Dr.
Verified email at ege.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid genetic algorithm for packing in 3D with deepest bottom left with fill method
K Karabulut, MM İnceoğlu
International Conference on Advances in Information Systems, 441-450, 2004
722004
Borçlar hukukunda doğrudan temsil
MM İnceoğlu
Oniki Levha, İstanbul, 2009
492009
Learning styles diagnosis based on learner behaviors in web based learning
N Atman, MM Inceoğlu, BG Aslan
International Conference on Computational Science and Its Applications, 900-909, 2009
472009
Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of Felder and Silverman’s learning style model in a learning management system
Ö Şimşek, N Atman, MM İnceoğlu, YD Arikan
International Conference on Computational Science and Its Applications, 544-555, 2010
462010
Veri madenciliği ve elektronik ticaret
A Vahaplar, MM İnceoğlu
Türkiye’de Internet Konferansları VII, 2001
442001
Mimarlıkta söylem, kuram ve uygulama
M İnceoğlu, N İnceoğlu
Tasarım yayın grubu, İstanbul, 2004
432004
User modeling for adaptive e-learning systems
B Ciloglugil, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 550-561, 2012
382012
A comparative study on neural network based soccer result prediction
BG Aslan, MM Inceoglu
Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2007
192007
A learner ontology based on learning style models for adaptive e-learning
B Ciloglugil, MM Inceoglu
international conference on computational science and its applications, 199-212, 2018
172018
Oyunlaştırma tasarımı. 3
Y Tunga, MM İnceoğlu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı 267, 279, 2016
172016
A felder and silverman learning styles model based personalization approach to recommend learning objects
B Ciloglugil, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 386-397, 2016
152016
Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyum Sorunu
Y Atamer, M İnceoğlu
Otomotiv Distribütörleri Derneği, İstanbul, 2012
152012
Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu
MM İnceoğlu
Yen Tüketc Hukuku Konferansı (MakalelerTartışmalar),(Der. İnceoğlu, Murat) 1 …, 2015
142015
Murat: Kira Hukuku
M İnceoğlu
Cilt-2, On İki Levha Yayıncılık, 2014
142014
Exploring the state of the art in adaptive distributed learning environments
B Ciloglugil, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 556-569, 2010
142010
E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının öğrenenlerin motivasyon durumlarına katkısının incelenmesi
Y Tunga, MM İnceoğlu
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 620-625, 2016
132016
Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
MM İNCEOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 9 …, 2013
132013
Machine learning based learner modeling for adaptive Web-based learning
BG Aslan, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 1133 …, 2007
132007
Bilgisayar okuryazarlığı: öğretmenlikte kalite için küçük bir adım
MM İnceoğlu
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 6 (9), 2004
132004
An application of creating and packaging learning objects
B Ceylan, B Balci, MM Inceoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2051-2056, 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20