Follow
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Mustafa Murat İNCEOĞLU
Prof.Dr.
Verified email at ege.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A hybrid genetic algorithm for packing in 3D with deepest bottom left with fill method
K Karabulut, MM İnceoğlu
International Conference on Advances in Information Systems, 441-450, 2004
832004
Borçlar hukukunda doğrudan temsil
MM İnceoğlu
Oniki Levha, İstanbul, 2009
682009
Mimarlıkta söylem, kuram ve uygulama
M İnceoğlu, N İnceoğlu
Tasarım yayın grubu, İstanbul, 2004
502004
Learning styles diagnosis based on learner behaviors in web based learning
N Atman, MM Inceoğlu, BG Aslan
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2009: International …, 2009
482009
Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of Felder and Silverman’s learning style model in a learning management system
Ö Şimşek, N Atman, MM İnceoğlu, YD Arikan
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2010: International …, 2010
472010
Veri madenciliği ve elektronik ticaret
A Vahaplar, MM İnceoğlu
Türkiye’de İnternet Konferansları, Harbiye İstanbul, 1-3, 2001
462001
Use of Metaverse in education
MM Inceoglu, B Ciloglugil
International conference on computational science and its applications, 171-184, 2022
432022
User modeling for adaptive e-learning systems
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2012: 12th International …, 2012
412012
Oyunlaştırma tasarımı. 3
Y Tunga, MM İnceoğlu
Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı 267, 279, 2016
302016
Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğu
MM İnceoğlu
Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, 153-238, 2015
232015
A comparative study on neural network based soccer result prediction
BG Aslan, MM Inceoglu
Seventh International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2007
232007
A learner ontology based on learning style models for adaptive e-learning
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2018: 18th International …, 2018
212018
Kira Hukuku Cilt II
MM İnceoğlu
On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014
212014
E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanımının öğrenenlerin akademik başarısına ve derse katılım durumuna etkisinin incelenmesi
Y Tunga, MM İNCEOĞLU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Özel Sayı), 339-356, 2016
202016
Murat: Kira Hukuku
M İnceoğlu
Cilt-2, On İki Levha Yayıncılık, 2014
192014
A felder and silverman learning styles model based personalization approach to recommend learning objects
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2016: 16th International …, 2016
172016
E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının öğrenenlerin motivasyon durumlarına katkısının incelenmesi
Y Tunga, MM İnceoğlu
10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 620-625, 2016
162016
Kira Hukukunda Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
MM İNCEOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 9 …, 2013
162013
Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Seçimlik Hakları ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyum Sorunu
Y Atamer, M İnceoğlu
Otomotiv Distribütörleri Derneği, İstanbul, 2012
162012
Exploring the state of the art in adaptive distributed learning environments
B Ciloglugil, MM Inceoglu
Computational Science and Its Applications–ICCSA 2010: International …, 2010
152010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20