Follow
NERMİN BULUNUZ
NERMİN BULUNUZ
Bursa Uludag University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) spotu geliştirme etkinliği
E Baran, S Canbazoğlu-Bilici, C Mesutoğlu
Journal of Inquiry Based Activities 5 (2), 60-69, 2015
2622015
The effect of a guided inquiry method on pre-service teachers’ science teaching self-efficacy beliefs
Z Özdilek, N Bulunuz
Journal of Turkish science education 6 (2), 24-42, 2009
952009
Noise Pollution in Turkish Elementary Schools: Evaluation of Noise Pollution Awareness and Sensitivity Training.
N Bulunuz
International Journal of Environmental and Science Education 9 (2), 215-234, 2014
772014
Understanding of earth and space science concepts: strategies for concept‐building in elementary teacher preparation
N Bulunuz, OS Jarrett
School Science and Mathematics 109 (5), 276-289, 2009
702009
The effects of hands-on learning stations on building American elementary teachers’ understanding about earth and space science concepts
N Bulunuz, OS Jarrett
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 6 (2), 85-99, 2010
652010
Fen öğretiminde biçimlendirici değerlendirme ve etkili uygulama örneklerinin tanıtılması
M BULUNUZ, N BULUNUZ
Journal of Turkish Science Education 10 (4), 119-135, 2013
632013
An evaluation of primary school students' views about noise levels in school
N Bulunuz, M Bulunuz, AY Orbak, N Mulu, ÖF Tavşanlı
International Electronic Journal of Elementary Education 9 (4), 725-740, 2017
572017
Clinical supervision model to improve supervisory skills of cooperating teachers and university supervisors during teaching practice
E Gürsoy, N Bulunuz, Ş Baltacı-Göktalay, M Bulunuz, J Kesner, ...
HU Journal of Education 1, 191-203, 2013
492013
Effects of formative assessment probes integrated in extra-curricular hands-on science: Middle school students' understanding
N Bulunuz, M Bulunuz, H Peker
Journal of Baltic Science Education 13 (2), 243, 2014
482014
COVID-19 salgini döneminde yürütülen uzaktan eğitim çalişmalarinin öğretmenler tarafindan değerlendirilmesi ve sonraki sürece ilişkin öneriler
M ÜNAL, N BULUNUZ
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 343-369, 2020
462020
COVID-19 SALGINI DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI VE SONRAKİ SÜREÇLE İLGİLİ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
N BULUNUZ
Millî Eğitim 49 (1), 343-369, 2020
462020
İlkokullarda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
M BULUNUZ, N Bulunuz, ÖF TAVŞANLI, AY ORBAK, N Mutlu
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 661-671, 2018
352018
Akusti̇k i̇yi̇leşti̇rme yapilmiş bi̇r okulda gürültü düzeyi̇ni̇n değerlendirilmesi
M Bulunuz, N Bulunuz, JK TUNCAL
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (4), 637-658, 2017
352017
Achievement levels of middle school students in the standardized science and technology exam and formative assessment probes: A comparative study
N Bulunuz, O Tavsanli, M Bulunuz, F Karagoz
Journal of Education in Science Environment and Health 2 (1), 33-50, 2016
322016
Biçimlendirici değerlendirme sorusu kullanılarak lise öğrencilerine eylemsizlikle ilgili yapılan öğretimin değerlendirilmesi
M Bulunuz, N Bulunuz
Journal of Inquiry Based Activities 6 (2), 50-62, 2016
262016
Play in the Sandpit: A University and a Child-Care Center Collaborate in Facilitated-Action Research.
O Jarrett, S French-Lee, N Bulunuz, M Bulunuz
American Journal of play 3 (2), 221-237, 2010
262010
Biçimlendirici yoklama soruları ile 7. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi
Z Kıryak, N Bulunuz, Ö Zeybek
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi …, 2015
242015
Öğretmen eğitiminde klinik danışmanlık modeli ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesi
N BULUNUZ, M BULUNUZ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 131-141, 2015
222015
Fifth-Grade Elementary School Students’ Conceptions and Misconceptions about the Fungus Kingdom∗
N Bulunuz, OS Jarrett, M BULUNUZ
Journal of Turkish Science Education 5 (3), 32-46, 2008
212008
Introduction and Assessment of a Formative Assessment Strategy Applied in Middle School Science Classes: Annotated Student Drawings.
N Bulunuz
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 7 …, 2019
182019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20