Hilal Arslan
Hilal Arslan
Lecturer, Institute of Population Studies, Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018)
HÜNE Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2018
443*2018
Culture and media entertainment: A cross-cultural exploration of hedonic and eudaimonic entertainment motivations
Ö Odağ, ÖM Uluğ, H Arslan, D Schiefer
International Communication Gazette 80 (7), 637-657, 2018
82018
8 Syrians in labour: A matter of integration through informality
AA Özgören, H Arslan
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges, 2020
32020
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması
H Arslan, MA Eryurt, B Bani, K Güneş
Elma Yayıncılık, 2021
1*2021
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile içi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
L Beşpınar, F Beşpınar Akgüner, H Arslan
Nota Bene Yayınları, 2020
12020
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi İçin El Kitabı
Y Ecevit, G Bayrakçeken Tüzel
CEİD Yayınları, 2019
12019
Göstergeler Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Kılavuzu
G Toksöz, İ Yüksel-Kaptanoğlu, E Memiş-Parmaksız, H Arslan, ...
CEİD Yayınları, 2021
2021
Gender Equality Monitoring Report of Turkey 2019-2020
S Sancar, G Toksöz, İ Yüksel-Kaptanoğlu, E Memiş-Parmaksız, H Arslan, ...
CEİD Publications, 2021
2021
Understanding women’s well-being in Turkey
D Yıldız, H Arslan, A Çavlin
Vienna Yearbook of Population Research 19, 1-37, 2021
2021
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020
S Sancar, G Toksöz, İ Yüksel-Kaptanoğlu, E Memiş-Parmaksız, H Arslan, ...
CEİD Yayınları, 2021
2021
Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması
İ Yüksel-Kaptanoğlu, H Arslan
CEİD Yayınları, 2021
2021
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler
İ Yüksel-Kaptanoğlu, H Arslan, O Akyıldırım
CEİD Yayınları, 2021
2021
Türkiye’de ve Suriyeli Sığınmacılarda Anne Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Kullanımı ve Riskli Gebelikler -2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması-
H Arslan, MA Eryurt, B Bani, K Güneş
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor …, 2021
2021
9 Objective and subjective well-being profiles of Syrian migrants
H Arslan, A Çavlin
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges, 2020
2020
(Un) Happiness during Transition: Levels, Distribution and Determinants of Subjective Well-Being in Post-Socialist Countries
H Arslan
Jacobs University Bremen, 2020
2020
Türkiye’de Riskli Gebelikler: 2018 TNSA Bulguları
H Arslan, B Bani, K Güneş, MA Eryurt
Nüfusbilim Dergisi 42 (1), 64-91, 2020
2020
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
F Beşpınar Akgüner, L Beşpınar, H Arslan
Nota Bene, 2020
2020
Mutluluk ve Mutluluk Eşitsizliği
H Arslan
Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik Nedenler, Süreçler, Çözümler, 115-126, 2020
2020
2018 Turkey Demographic and Health Survey
HUIP Studies
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TDHS2018_mainReport.pdf, 2019
2019
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi
HÜNE Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20