Follow
ÖZGÜLER, VERDA
Title
Cited by
Cited by
Year
İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolü
U Aydın, NG Karaca, VC Özgüler, E Karaca, Y Yücesoy, M Demir
Çimento endüstrisi işverenleri sendikası 27 (4), 28-29, 2013
572013
Yeni ekonomi anlayışı kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler: Türkiye örneği
VC Özgüler
PQDT-Global, 2002
512002
GÖÇ VE UYUM POLİTİKALARI
VC Özgüler
GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics 1 (1), 1-10, 2018
432018
Çalişma ortaminda psikososyal risk etmenlerinin iş kazasi, meslek hastaliklari ve işle ilgili hastaliklarla ilişkisi
F Kocabaş, U Aydın, VC Özgüler, MN İlhan, S Demirkaya, N Ak, C Özbaş
Sosyal Güvence, 28-62, 2018
422018
Kitlesel göçlerin emek piyasalarına etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler
VC Özgüler
Journal of Social Policy Conferences, 77-102, 2018
422018
Gelir, servet ve yoksulluk
VC Özgüler
Cinius yayınları, 2014
342014
Avrupa ve Türkiye İşgücü Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi
VC Özgüler
Cinius Yayınları, 2013
262013
İş arama teorisi, sosyal ağlar ve internet
V Canbey-Özgüler
Anadolu Üniversitesi: Eskişehir, 2007
21*2007
Home-Based Woman Workers: The Case of Turkey/Eskisehir, Anadolu University
V Canbey-Özgüler
International Journal of Business and Social Science 3 (19), 2012
19*2012
PASİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI: İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK YARDIMI UYGULAMALARI-PASSIVE LABOR MARKET POLICIES: UNEMPLOYMENT BENEFITS AND UNEMPLOYMENT ASSISTANCE
F Kocabaş, V Canbey-Özgüler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28 …, 2019
172019
Türkiye'de Sendikaların Web Sitelerinin İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi
F Kocabaş, V Canbey-Özgüler
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (4), 2005
17*2005
EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA: ESKİŞEHİR EL SANATLARI PAZARI ÖRNEĞİ-A QUALITATIVE RESEARCH ON HOME-BASED WORKING WOMEN: THE CASE OF ESKİŞEHİR …
F Kocabaş, S Besler, VC Özgüler
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (18), 178-201, 2017
152017
İstihdam ve İşsizlik Olgusunun Teorik Temelleri
V CANBEY ÖZGÜLER
İstihdam ve İşsizlik, 20-44, 2015
14*2015
Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri
U Aydın, V Canbey – Özgüler, F Kocabaş, D Yalız – Solmaz, H Katırcı, ...
Çalışma ve Toplum Dergisi 4 (55), 1873-1912, 2017
132017
İşgücü Piyasalarında Gençler ve Mesleki Yeterlilikler Sistemi
V Canbey-Özgüler
INTE 2016 Viyana, 2016
11*2016
Uzun Dönemli Dalgalanmalar Yenilikler ve Yeni Ekonomi
V Canbey-Özgüler
11*2006
Home-Based Women Workers: The Case of Turkey / Eskisehir
V Canbey-Özgüler
International Journal of Business and Social Science 3 (19), 261-271, 0
11*
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolü
U Aydın, NG Karaca, V Özgüler, E Karaca, Y Güngör, M Demir
Çimento İşveren Dergisi, 2012
102012
Verimlilik
V CANBEY ÖZGÜLER
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Seminer Notları 16, 2005
10*2005
Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisansüstü Tezlerinin “Sosyal Politika” Bağlamında Değerlendirilmesi
VC Özgüler
Journal of Social Policy Conferences, 1-45, 2020
92020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20