Follow
MURAT KEÇE
Title
Cited by
Cited by
Year
Göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim-öğrenim hakkı ve sorunları üzerine nitel bir çalışma
C Topsakal, Z Merey, M Keçe
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (27), 546-560, 2013
1022013
İlköğretim sosyal bilgiler kazanımlarının sosyal bilimler disiplinlerine ve disiplinlerarası anlayışa uygunluğunun belirlenmesi
AGM KEÇE, AGZ MEREY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 110-139, 2011
902011
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
K KARATEKİN, Z MEREY, K Murat
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 72-96, 2015
602015
Uşak üniversitesi öğrencilerinin tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi
D Erkan, MEM KEÇE
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 267-285, 2011
572011
PROSPECTIVE TEACHERS'REASONS FOR CHOOSING TEACHING AS A PROFESSION
B KILCAN, K Murat, O ÇEPNİ, AÇ KILINÇ
Kastamonu Education Journal 22 (1), 69-80, 2014
432014
PROSPECTIVE TEACHERS'REASONS FOR CHOOSING TEACHING AS A PROFESSION
B KILCAN, K Murat, O ÇEPNİ, AÇ KILINÇ
Kastamonu Education Journal 22 (1), 69-80, 2014
432014
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik İlgi ve Farkındalıkları.
M Keçe
Journal of Kirsehir Education Faculty 16 (1), 2015
322015
Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortam kullanımının öğrencilerin zaman kronoloji ve değişim sürekliliği algılama becerilerine etkisi
B Akbaba, M Keçe, M Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2012
262012
Tarihsel düşünme becerileri ile tarih okuryazarlığı becerilerinin karşılaştırılması
K Murat
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 7 (03), 108-122, 2015
252015
ÖĞRENCİLERİN TARİH OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA
B Ata, M Keçe
Turkish History Education Journal 3 (2), 1-23, 2014
182014
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN TARİH KONULARI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA.
M KEÇE
Journal of Turkish Educational Sciences 11 (4), 2013
172013
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN KAZANIMLARIN VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI KONULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
D TONGA, MKG KILIÇOĞLU
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 171 (171), 289-308, 2013
172013
Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bazı tarih kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi
M KEÇE
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (4), 143-156, 2014
162014
Sosyal bilgiler öğretiminde yararlanılan sınıf içi tarihi roman kullanım tekniklerinin öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerine etkisi
M Keçe
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013
162013
Demokratik katılım ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
D Erkan, K Murat
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 177-207, 2015
152015
Türk atasözlerinde doğal çevre algısı ve çevre eğitimi açısından önemi
U Karakuş, M Keçe
Zeitschrift für die welt der Türken/Journal of World of Turks 4 (3), 131-145, 2012
142012
Problems related to the teaching of Social Studies and suggestions for solution: Teachers’ opinions based on a qualitative research
M Keçe
Procedia-Social and Behavioral Sciences 122, 388-392, 2014
132014
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞİ BİR MESLEK OLARAK SEÇME NEDENLERİ
B KILCAN, K Murat, O ÇEPNİ, AÇ KILINÇ
Kastamonu Eğitim Dergisi 22 (1), 69-80, 2014
132014
Öğretmen adaylarının tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi, I
M Keçe, E Dinç
Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 16-18, 2010
112010
A qualitative study on education rights and problems of immigrant families’ children
C Topsakal, Z Merey, M Keçe
The Journal of International Social Research 6 (27), 546-560, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20