Selma Şekercioğlu
Selma Şekercioğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, İstanbul Arel Üniversitesi
arel.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Renewable energy perspectives in the frame of Turkey’s and the EU’s energy policies
S Şekercioğlu, M Yılmaz
Energy Conversion and Management 63, 233-238, 2012
332012
Modern Diplomasi: Diplomatlar ve Diğer Temsilciler
S Şekercioğlu, M Şahin
Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, 271-294, 2020
2020
Kavram ve Tanım: Tarihsel Gelişim
D Sönmez, S Şekercioğlu
Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, 11-34, 2020
2020
Gıda Güvenliği Söylemi ve İklim Değişikliği İlişkisi: Türkiye Örneği
S Şekercioğlu
13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 492-506, 2019
2019
The EU’s Changing Discourse in the EU Documents on Civil Society in Turkey
A Yurttaş, S Şekercioğlu
Contemporary Perspectives on Turkey’s EU Accession Process: A Reluctant …, 2018
2018
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin İklim Değişikliği’ne Uyum Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
S Şekercioğlu
X. ULUSLARARASI ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 2018
2018
Civil Society Impact on the European Union Climate Change Policy
S Sekercioglu
http://www.tplondon.com/books/euclimate, 2018
2018
Transformation of Transportation Policies: Planning the Reduction of Greenhouse Gas
S Şekercioğlu, B İncekara
European Council of Civil Engineers E-Journal, 11-16., 2017
2017
Ulaştırma Politikalarını Dönüşümü: Sera Gazı Azaltımının Planlanması
S Şekercioğlu, B İncekara
12. Ulaştırma Kongresi, 181-190, 2017
2017
Toryum ve Uranyum Zenginleştirme Programlarının Uluslararası Siyaset ve Çevreye Etkileri
R İncekara, S Şekercioğlu
Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları, 539-554, 2017
2017
Avrupa Birliği'ne Katılım Yolunda Sırbistan
S Şekercioğlu
Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi, 541-578, 2015
2015
Renewable Energy Policies in the Case of EU and Turkey
S Şekercioğlu, M Yılmaz, TS Uyar
1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition, 446-451, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12