Follow
Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu
Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü, İstanbul Arel Üniversitesi
Verified email at arel.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Renewable energy perspectives in the frame of Turkey’s and the EU’s energy policies
S Şekercioğlu, M Yılmaz
Energy Conversion and Management 63, 233-238, 2012
472012
Avrupa Birliği'ne Katılım Yolunda Sırbistan
S Şekercioğlu
Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar Genişlemesi, 541-578, 2015
82015
Ulaştırma Politikalarını Dönüşümü: Sera Gazı Azaltımının Planlanması
S Şekercioğlu, B İncekara
12. Ulaştırma Kongresi, 181-190, 2017
22017
Avrupa Birliği iklim değişikliği politikasının oluşumu ve sivil toplum örgütleri
S Şekercioğlu
Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi, 2016
22016
Covid-19 Bağlamında Yeni Normalde Tarım
S Şekercioğlu
AREL USAM Stratejik Bakış, 2020
12020
Civil Society Impact on the European Union Climate Change Policy
S Sekercioglu
http://www.tplondon.com/books/euclimate, 2018
12018
Renewable Energy: in the Context of Turkey’s Energy Policy with Special Reference to the Eu Policies
S Şekercioğlu
PQDT-Global, 2011
12011
Türkiye Diplomasisi ve AB'nin Yumuşak Gücü
S Şekercioğlu Bozacıoğlu
Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinde Normatif Dönüşüm, 75-91, 2023
2023
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ KABİLİYETİ: MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ VAKALARI
GT Şeyşane, S Şekercioğlu
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 20 (2), 595-628, 2022
2022
COVID-19 Sonrası Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği Tartışmaları
S Şekercioğlu Bozacıoğlu
Uluslararası Çalıştay: Türkiye'nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri …, 2022
2022
İklim, Gıda ve Adalet: Küresel Değişimin Dinamikleri
S Şekercioğlu Bozacıoğlu
Çevre ve İklim Adaleti Konferansı, 2022
2022
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ KABİLİYETİ: MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ VAKALARI.
G TANRIVERDİ ŞEYŞANE, S ŞEKERCİOĞLU
Ankara Review of European Studies (ARES)/Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi …, 2021
2021
Yüksek Politikaya Geçişin Anatomisi: İklim Değişikliği Kaynaklı Göç Etkisi
S Şekercioğlu Bozacıoğlu
Yükselen Bir Politika Alanı olarak Göç, 127-152, 2021
2021
Avrupa Birliği'nin Çatışma Çözümü Kabiliyeti: Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti Vakaları
G Tanrıverdi Şeysane, S Şekercioğlu
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 20 (2), 595-628, 2021
2021
Modern Diplomasi: Diplomatlar ve Diğer Temsilciler
S Şekercioğlu, M Şahin
Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, 271-294, 2020
2020
Kavram ve Tanım: Tarihsel Gelişim
D Sönmez, S Şekercioğlu
Diplomaside Değişim: Kuramlar, Kavramlar ve Uygulamalar, 11-34, 2020
2020
Gıda Güvenliği Söylemi ve İklim Değişikliği İlişkisi: Türkiye Örneği
S Şekercioğlu
13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 492-506, 2019
2019
The EU’s Changing Discourse in the EU Documents on Civil Society in Turkey
A Yurttaş, S Şekercioğlu
Contemporary Perspectives on Turkey’s EU Accession Process: A Reluctant …, 2018
2018
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin İklim Değişikliği’ne Uyum Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi
S Şekercioğlu
X. ULUSLARARASI ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 2018
2018
Transformation of Transportation Policies: Planning the Reduction of Greenhouse Gas
S Şekercioğlu, B İncekara
European Council of Civil Engineers E-Journal, 11-16., 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20