Follow
Ümüt Akagündüz
Ümüt Akagündüz
Professor of History, Ahi Evran Üniversitesi
Verified email at ahievran.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
II. Meşrutiyet döneminde kadın olmak
Ü Akagündüz
Yeni İnsan Yayınevi, 2015
30*2015
Uygarlık tarihi
İ Güven, Ü Akagündüz
Pegem Akademi, 2012
24*2012
II. Meşrutiyet döneminde toplumsal bir sorun olarak sıtma ve sıtmadan korunma çareleri
Ü Akagündüz
Kebikeç 20 (41), 95-123, 2016
212016
Kadın ve kadınlığa dair II. meşrutiyet dönemi dergilerinden yansımalar (1908-1918)
Ü Akagündüz
Folklor/Edebiyat 19 (73), 63-80, 2013
212013
1918-1928 yılları arasında yayımlanan kısa ömürlü osmanlıca kadın dergileri hakkında bir değerlendirme
Ü Akagündüz
Kebikeç, 323-345, 2012
162012
Osmanlı Devleti'nde kadınlara yönelik tarih öğretimi çabaları ve Ali Seydi Bey'in kızlara mahsus tarih-i osmani adlı eseri
İ Güven, Ü Akagündüz
OTAM, 141-165, 2011
152011
Düşünce tarihimizin eğitimci simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve usûl-ı talîm ve terbiye dersleri adlı eseri
Ü Akagündüz
Folklor/Edebiyat 21 (81), 87-106, 2015
13*2015
II. Meşrutiyet dönemi düşünce ve kadın dergilerinde kadın tartışmaları (1908-1918)
Ü Akagündüz
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
132012
Sanayi devrimi ve sanayileşme
Ü Akagündüz
Uygarlık Tarihi, 422-435, 2012
12*2012
Radyoculuğumuzun Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki serüveni ve telsiz mecmuası
Ü Akagündüz
Kebikeç 19 (37), 359-386, 2014
112014
II. Meşrutiyet döneminde kadın hareketi ve Şükufe Nihal’in bugünün genç kadınına adlı yazısı
Ü Akagündüz
Fe Dergi 8 (1), 111-117, 2016
102016
Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyasi atmosfer ve dönem dergilerinde kadın düşüncesi (1923-1925)
Ü Akagündüz
Fe Dergi 7 (2), 1, 2015
92015
Yeni Ufuklar dergisi perspektifinde Türkiye'de düşünce hayatı (1952-1965)
Ü Akagündüz
82008
Demiryollarının dünyadaki gelişimi ve bu gelişimin Türkiye'ye ilk yansımaları
Ü Akagündüz
Asos Journal 4 (36), 452-472, 2016
7*2016
II. Meşrutiyet yılları düşünce dünyamızda tarih ve tarih yazımı üstüne bir değerlendirme
Ü Akagündüz
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 11 (21), 3-31, 2015
62015
Osmanlı Devleti’nde ormancılık eğitiminin değişen boyutları ve orman ameliyat mektepleri
Ü Akagündüz, A Nizamoğlu
Atatürk Yolu Dergisi, 1-24, 2021
52021
Son dönem Osmanlı eğitim tarihinde coğrafya ders kitaplarına bir örnek: Coğrafya dersleri
Ü Akagündüz
TUHED 5 (1), 340-356, 2016
5*2016
II. Meşrutiyet yıllarında köylü eğitimi üzerine düşünceler
Ü Akagündüz
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 16 (31), 49-78, 2020
42020
Cumhuriyet yılları eğitim tarihinde halka sağlık bilgisini sadeleştirerek anlatmaya çalışan bir eser: Sıhhi Konuşuk (1927)
Ü Akagündüz
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 761-769, 2016
42016
Çok yönlü bir fikir adamının geçmişe bakışı: Sabahattin Eyuboğlu ve tarih
Ü Akagündüz, S Yinilmez Akagündüz
Folklor/Edebiyat 17 (68), 187-206, 2011
4*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20