Takip et
Murat Eren
Murat Eren
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER VE KREDİ TEMERRÜT TAKASLARININ BIST-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ARDL YAKLAŞIMI.
M EREN, S BAŞAR
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 30 (3 …, 2016
45*2016
Investigating validation of Armey curve hypothesis for G7 countries using ARDL model
G Bozma, S Başar, M Eren
Doğuş Üniversitesi Dergisi 20 (1), 49-59, 2019
172019
Bireysel Emeklilik, Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama The Relationships Between Private Pension System, Saving Rate and …
S Başar
172016
EFFECTS OF CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) ON BIST-100 INDEX
M EREN, S BAŞAR
Ecoforum Journal 5 (3), 2016
162016
Different impacts of democracy and income on carbon dioxide emissions: Evidence from a panel quantile regression approach
M Eren
Environmental Science and Pollution Research 29 (47), 71439-71459, 2022
152022
DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H AKSU, S BAŞAR, M EREN, G BOZMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 477, 2017
152017
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
M EREN, S KÜNÜ
IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018
82018
TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE SUÇ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M Eren, S Özkılbaç
Global Journal of Economics and Business Studies 9 (17), 13-20, 2020
72020
Measuring of human development through the output-oriented super efficiency vrs. DEA model without inputs
M Eren, M Eren, S Başar
Serbian Journal of Management 12 (2), 255-270, 2017
62017
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ
G Bozma, M Eren, S Başar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (3), 793-805, 2018
42018
Türkiye’de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır?
S Başar, G Bozma, M Eren
32016
Interregional social development differences and regional social development determinants in Turkey
S Başar, M Eren
GeoJournal 87 (3), 2209-2225, 2022
22022
Poverty, Suicide, Crime and Migration in the Context of Turkey
S Künü, M Eren
Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, 2020
2*2020
Institutional Economics
M Eren
Selected Studies on Economics and Finance, 57-69, 2018
22018
Dollarization and risk premium in a risky country: An investigation on Turkiye
M Eren, S Başar, B Tosun
İstanbul İktisat Dergisi 72 (2), 625-651, 2022
12022
CORRUPTION PERCEPTION AND ECONOMIC GROWTH
S Başar, M Eren
CIEP 2017 PROCEEDINGS BOOK, 230, 2017
12017
The Role of Institutional Structure in the Effect of Monetary Policy on Growth: An Application on Countries at Different Income Levels
M Eren, S Başar
Sosyoekonomi 31 (58), 61-80, 2023
2023
OECD Ülkelerinde Küreselleşmenin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Rolü: Momentler Kantil Regresyon Yönteminden Kanıtlar
E Murat
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1 …, 2023
2023
Terör Saldırılarının Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Dinamik Ortak İlişkili Etkiler Yaklaşımı ile İncelenmesi
M Eren, S Künü, B Tosun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (3 …, 2021
2021
TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ
ÖÜS KÜNÜ, AGM EREN
IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20