Prof.Dr.Ramazan YANIK
Prof.Dr.Ramazan YANIK
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Muhasebe Meslek Ahlaki, Etik ve Müşteri Tatmini İlişkisi
N Kaya, R Yanık
Ekev Akademi Dergisi 15 (49), 293-306, 2011
252011
Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama/Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to …
R YANIK, TH SAMANCI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 335-348, 2013
232013
HİZMET MALİYETLERİNİN STOKLAR HESAP GRUBUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
R Yanik
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 81-90, 2013
112013
ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA BİR UYGULAMA
R KARCIOĞLU, R YANIK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 229-241, 2010
102010
E-FATURANIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYUM SÜRECİNE UYGUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
R YANIK, A Karadaş
Ekev Akademi Dergisi 57 (57), 133-142, 2013
82013
Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı
R YANIK, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (3), 1177-1190, 2019
72019
TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Ş Dizman, R YANIK
World of Accounting Science 18, 2016
72016
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
R YANIK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 358-367, 2013
32013
Vade Farklarının Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Kaydedilmesinin Banka Kredileri İle İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
R Yanık
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 325-334, 2012
32012
Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi
R YANIK
PEGEM YAYINLARI, 2013
22013
Impact of Manufacturing PMI on Stock Market Index: A Study on Turkey
O Yanik, R., Osman, A. B., & Ozturk
Journal of Administrative and Business Studies 6 (3), 104-108, 2020
1*2020
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNİN FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: MOBİL TELEKOMÜNİKASYON FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÖGOH AYKUT, R YANIK
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
R YANIK, M DİLMAÇ, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2531-2540, 2018
2018
KAMU KATILIM BANKACILIĞININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE BEKLENEN ETKİLERİ.
R YANIK, S SUMER
Electronic Turkish Studies 12 (31), 2017
2017
Kamu katılım bankalarının bankacılık sektörüne beklenen etkileri
DOÇDRR YANIK
2017
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
R Yanık
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 27 (4), 2013
2013
Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği
R YANIK
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2), 199-213, 2013
2013
VADE FARKLARININ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KAYDEDİLMESİNİN BANKA KREDİLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
R YANIK
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 325-334, 0
ENFLASYON ORANI DEĞİŞKENİ İLE OLUŞTURULAN İSLAMİ FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN KATILIM-50 ENDEKSİNE UYGULANMASI
ÖÜM DİLMAÇ, AGS SUMER, R YANIK
Scientific Committee, 1233, 0
KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
R YANIK, AGS SUMER
INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 52, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20