Prof.Dr.Ramazan YANIK
Prof.Dr.Ramazan YANIK
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Muhasebe Meslek Ahlaki, Etik ve Müşteri Tatmini İlişkisi
N Kaya, R Yanık
Ekev Akademi Dergisi 15 (49), 293-306, 2011
182011
Benford Kanunu ve Muhasebe Verilerinde Uygulanmasına Ait Kamu Sektöründe Bir Uygulama/Benford’s Law and a Practical Implementation in Public Sector About its Application to …
R YANIK, TH SAMANCI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 335-348, 2013
17*2013
HİZMET MALİYETLERİNİN STOKLAR HESAP GRUBUNDA AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve SAĞLIK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
R Yanik
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 81-90, 2013
102013
Muhasebe Lisans Eğitiminin Eğitim Sürecinde ve Süreç Sonrasında Edinilmesinin Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama Örneği
R Yanık
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2), 199-213, 2013
72013
ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA BİR UYGULAMA
R KARCIOĞLU, R YANIK
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 229-241, 2010
72010
E-FATURANIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYUM SÜRECİNE UYGUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
R YANIK, A Karadaş
Ekev Akademi Dergisi 57 (57), 133-142, 2013
52013
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DENETÇİ SORUMLULUĞU ve BORÇ-ALACAK HESAPLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ
R Yanık
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 358-367, 2013
32013
VADE FARKLARININ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KAYDEDİLMESİNİN BANKA KREDİLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
R Yanık
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 325-334, 2012
12012
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİNİN FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: MOBİL TELEKOMÜNİKASYON FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ÖGOH AYKUT, R YANIK
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
Akademisyenlerin İslami Bankacılık Algısı.
R YANIK, S SUMER
Journal of Graduate School of Social Sciences 23 (3), 2019
2019
KAMU KATILIM BANKACILIĞININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE BEKLENEN ETKİLERİ.
R YANIK, S SUMER
Electronic Turkish Studies 12 (31), 2017
2017
Kamu katılım bankalarının bankacılık sektörüne beklenen etkileri
DOÇDRR YANIK
2017
TÜRKİYE'DE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ KAYBI AÇISINDAN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Ş DIZMAN, R YANIK
World of Accounting Science 18, 2016
2016
Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi
R YANIK
PEGEM YAYINLARI, 2013
2013
ENFLASYON ORANI DEĞİŞKENİ İLE OLUŞTURULAN İSLAMİ FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN KATILIM-50 ENDEKSİNE UYGULANMASI
ÖÜM DİLMAÇ, AGS SUMER, R YANIK
Scientific Committee, 1233, 0
KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNİN İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
R YANIK, AGS SUMER
INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, 52, 0
Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
R YANIK, M DİLMAÇ, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2531-2540, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17