Serkan DOĞANALP
Serkan DOĞANALP
Harita Mühendisliği,Konya Teknik Üniversitesi
selcuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Land subsidence in Konya Closed Basin and its spatio-temporal detection by GPS and DInSAR
A Üstün, E Tuşat, S Yalvaç, İ Özkan, Y Eren, A Özdemir, İÖ Bildirici, ...
Environmental earth sciences 73 (10), 6691-6703, 2015
232015
Local geoid determination in strip area projects by using polynomials, least-squares collocation and radial basis functions
S Doganalp, HZ Selvi
Measurement 73, 429-438, 2015
152015
ITU_GGC16 The combined global gravity field model including GRACE & GOCE data up to degree and order 280
O Akyilmaz, A Ustun, C Aydin, N Arslan, S Doganalp, C Guney, H Mercan, ...
GFZ Data Services, 2016
112016
Kinematik modelde Kalman filtreleme yöntemi ile deformasyon analizi
S Doğanalp
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
92005
Geoid height computation in strip-area project by using least-squares collocation
S Doganalp
Acta Geodyn. Geomater 13 (2), 182, 2016
62016
Gravite alanı belirleme amaçlı yakın yer uyduları için duyarlı yörünge belirleme teknikleri
S Doğanalp
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
52013
Rixos Hotel Binasının Rüzgar Yükü Karşısındaki Tepkisinin GPS ve Yüksek Presizyonlu Eğim Sensörü Verileri ile Analizi ve Sensörlerin Karşılaştırılması, 4
CÖ Yiğit, C İnal, X Li, L Ge, C Rizos, M Yetkin, MH Arslan, S Doğanalp
Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 111-121, 2009
42009
An evaluation of recent global geopotential models for strip area project in Turkey
S Doganalp
Earth sciences research journal 20 (3), C1-C10, 2016
32016
ITU_GGC16 The combined global gravity öeld model including GRACE & GOCE data up to degree and order 280
O Akyilmaz, A Ustun, C Aydin, N Arslan, S Doganalp, C Guney, H Mercan, ...
32016
Yükseklik Ağlarında Kalman Filtreleme Yöntemi ile Deformasyon Analizi için Geliştirilen Program, 11
S Doğanalp, B Turgut, C İnal
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2007
32007
Human resource selection process by using various fuzzy logic techniques
M Tinkir, B Doganalp, S Doganalp
Proceedings of the Workshop on Foundations of Informatics, 403-421, 2015
22015
Statik ve kinematik modelde deformasyon analizi
S Doğanalp, B Turgut
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009
22009
Kalman Filtreleme Yöntemiyle Deformasyon Analizi
S Doğanalp, JVE FOTOGRAMETRİ
Yüksek Lisans Tezi, SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri …, 2003
22003
YÜKSEKLİK AĞLARINDA QUASİSTATİK VE KİNEMATİK DEFORMASYON ANALİZİ İÇİN GELİŞTİRİLEN PROGRAM
S Doğanalp, CÖ Yiğit, C İnal, B Turgut
2
YÜKSEKLİK AĞLARINDA S TRANSFORMASYONU VE KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ
S Doğanalp, B Turgut, C İnal
2
Interpolation of GPS orbit coordinates using radial basis functions
S Doğanalp, R Çakır
Dr. Recep Halıcıoğlu, 2017
12017
Determination Of Elective CourseBased On Hierarchical Fuzzy Topsis Method With Matlab Software
B Doğanalp, S Doğanalp
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103-114, 2016
12016
Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi
S Doğanalp, A Üstün
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2015
12015
YÜKSEKLİK AĞLARINDA θ2 ÖLÇÜTÜ VE KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİ İLE DEFORMASYON ANALİZİ
S Doğanalp
Selçuk-Teknik Dergisi 5 (2), 49-59, 2006
12006
KARAYOLU VE DEMİRYOLU PROJELERİNDE ORTOMETRİK YÜKSEKLİK HESABI: EN KÜÇÜK KARELER İLE KOLLOKASYON
A Ceylan, A Üstün, S Doğanalp, HB Gürses
1
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20