Takip et
hasan basri gunduz
hasan basri gunduz
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitim okul ve sınıf yönetimi
HB Gündüz
Sınıf yönetimi, 7-22, 2004
1302004
Ortaöğretim kurumlarında mobbing (yıldırma) davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Düzce İl Örneği)
HB Gündüz, Ö YILMAZ
Milli Eğitim 37 (179), 269-282, 2008
872008
İlköğretim okulu yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri
E Korkmaz, HB Gündüz
Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 1 (1), 123-153, 2011
792011
Digital divide in Turkish primary schools: Sakarya sample.
HB Gunduz
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (1), 43-53, 2010
642010
Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri (Diyarbakır örneği)
H Gündüz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
602006
Karmaşık sistemlerde liderlik bakışıyla: DNA liderlik
HB Gündüz, Ş Beşoluk, İ Önder
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 520-544, 2011
432011
FARKLI YAŞ KATEGORİLERİNDE İLKOKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL OLGUNLUĞU VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULA UYUM PROBLEMLERİ
HB Gündüz, N Özarslan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 212-230, 2017
422017
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve yaraticilik düzeyleri
HB Gündüz, A Doğan, D ABD
First International Congress of Educational Research. Çanakkale, 2009
412009
Öğretmenlik mesleğine giriş
HB Gündüz
Karslı, MD (Ed.), 2003
342003
Sınıf yönetimi
S Erçetin, MÇ Özdemir, E Yağcı, HB Gündüz, Y Gelişli, Y Erişen, G Ekici
Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2004
292004
İlkokul öğretmenlerin karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ile baş etme stratejileri
HB Gündüz, S Konuk
Yıldız Journal of Educational Research 1 (1), 37-54, 2016
252016
High background radiation areas at Çanakkale in Turkey
MA Cetiner, H Gündüz, A Ilgar
Radiation Physics and Chemistry 80 (6), 704-709, 2011
232011
An investigation of the relationships between self-compassion, motivation, and burnout with structural equation modeling
B Çetin, HB Gündüz, A Ahmet
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 39-45, 2008
222008
Öğretmenlerin Sözleşmeli İstihdami Ve Durumlarina İlişkin Sözleşmeli Öğretmenlerin Görüşleri
HB Gündüz
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40-60, 2013
192013
Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ve bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını engelleyen nedenler
MD Karslı, HB Gündüz, O Titrek, MA Hamedoğlu
Sakarya Üniversitesi, 2001
172001
Uzaktan eğitimin yönetimi: Bir model önerisi
A İşman, MD Karslı, HB Gündüz
Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, 23-25, 2002
162002
Eğitim yönetiminde duygusal zekanın önemi ve duygusal zeka açısından eğitim yönetiminin değerlendirilmesi
MD Karslı, HB Gündüz, A Ural
IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 27-30, 2000
162000
Eğitici kol çalışmalarının etkililiği ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri
H Gündüz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997
151997
Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve empatik eğilim düzeyleri
HB Gündüz, A Kuruçayır
V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01-02, 2010
142010
AKIL OYUNLARI UYGULAMASININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
L Zengin, HB GÜNDÜZ
The Journal of Academic Social Science 68 (68), 568-579, 2019
132019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20