Melih Bulu
Melih Bulu
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Is measuring the knowledge creation of universities possible?: A review of university rankings
GA Olcay, M Bulu
Technological Forecasting and Social Change 123, 153-160, 2017
1262017
Kümelenmeler ve inovasyona etkisi: Türk turizm sektöründe uygulamalar
H Eraslan, M Bulu, İ Bakan
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 5 (3), 15-29, 2008
1262008
Dubaization of Istanbul: Insights from the knowledge-based urban development journey of an emerging local economy
T Yigitcanlar, M Bulu
Environment and Planning A 47 (1), 89-107, 2015
822015
ELMAS (DIAMOND) MODELI ILE ANKARA BILISIM KÜMELENMESI REKABET ANALIZI
M Bulu, H Eraslan, Ö Şahin
3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25 - 26 KASIM 2004, Eskisehir …, 2004
772004
TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK DÜZEYİNİN ANALİZİ
B Melih, İHI ERASLAN, M Barca
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 …, 2007
622007
Upgrading a city via technology
M Bulu
Technological Forecasting and Social Change 89, 63-67, 2014
572014
İller arası rekabet endeksi: Türkiye’deki illerin rekabetçilik seviyelerinin göreceli olarak ölçülebilmesi için bir yaklaşım
K Alkin, M Bulu, H Kaya
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2007
542007
Türk elektronik sektörünün rekabetçilik analizi
M Bulu, İH Eraslan, H Kaya
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2006
472006
A system thinking approach for harmonizing smart and sustainable city initiatives with United Nations sustainable development goals
AA Kutty, GM Abdella, M Kucukvar, NC Onat, M Bulu
Sustainable Development 28 (5), 1347-1365, 2020
412020
Technoparks and technology transfer offices as drivers of an innovation economy: lessons from İstanbul's innovation spaces
GA Olcay, M Bulu
Journal of Urban Technology 23 (1), 71-93, 2016
362016
Urban knowledge and innovation spaces
T Yigitcanlar, M Bulu
Journal of Urban Technology 23 (1), 1-9, 2016
332016
Measuring competitiveness of cities: Turkish experience
M Bulu
International Journal of Knowledge-Based Development 2 (3), 267-281, 2011
302011
A framework for sustainable urban water management through demand and supply forecasting: The case of Istanbul
M Yalçıntaş, M Bulu, M Küçükvar, H Samadi
Sustainability 7 (8), 11050-11067, 2015
262015
Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey
M Bulu, MA Önder, V Aksakalli
Expert Systems with Applications 41 (12), 5625-5635, 2014
262014
Kümelenme Yaklaşımı
M Bulu, İH Eraslan, B Demir
Çağdaş yönetim yaklaşımları ilkeler, kavramlar ve yaklaşımlar, 159-169, 2004
262004
BOLU İLİ TURİZM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ANALİZİ
M Bulu, İH ERASLAN
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 5 (1), 2008
252008
Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede turizm sektörü: Sektörel stratejiler ve uygulamalar
M BULU, H ERASLAN
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu, URAK Yayınları, İstanbul, 2007
18*2007
City Competitiveness and Improving Urban Subsystems: Technologies and Applications: Technologies and Applications
M Bulu
IGI Global, 2011
162011
Rekabet için kümelenme temelli yaklaşımlara ihtiyacımız var
M Bulu
MÜSİAD, Çerçeve Dergisi Kümelenme Özel Sayısı, Yıl 17, 2009
152009
Uluslararası üniversite sıralama endekslerinde Türk üniversitelerinin yeri
GA Olcay, B Melih
Yükseköğretim Dergisi 6 (2), 95-103, 2016
122016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20