Follow
Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Turan ÇETİNKAYA
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Analysis of Academic Motivation and Career Stress Relationships of the Students in Department of Physical Education and Sport
turan çetinkaya
International Education Studies 12 (4), 24-35, 2019
422019
Takım sporlarında sporcu kimliği ve sürekli sportif kendine güven ilişkisi.
T ÇETİNKAYA
Institute of Educational Sciences Gazi University, 2015
362015
Sporcu öğrenci kimliği oluşumunda etkili olan faktörler
T Çetinkaya
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim …, 2010
172010
Perceived Social Support in Recreational Activity Participation: A Study on Students.
H Gumus, AA Honca, T Cetinkaya
Higher Education Studies 9 (1), 151-158, 2019
122019
Analysis of the Relationship Between Body Perception Levels and Social Appearance Anxieties in the Students of School of Physical Education and Sports
turan çetinkaya
Journal of Education and Training Studies 6 (5), 194-200, 2018
102018
Perception of Participation Constraints to Recreational Activities: A case of University Students
turan çetinkaya ayşe aslı honça
International Journal of Recreation and Sport Science 1 (1), 30-37, 2017
102017
EXAMINATION OF THE ATTITUDES OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS TOWARDS TEACHING PROFESSION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
TÇAKFM UĞURLU
Asian Journal of Education and Training 4 (No. 2), 80-84, 2018
82018
Different variables investigation of athletic identity in team sport
T Çetinkaya, A Yetim
PEOPLE Int. J. So. Sci 1, 1345-1353, 2015
72015
INVESTIGATION OF DIFFERENT VARIABLES OF SOCIAL ANXIETY LEVELS STUDENTS OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
T ÇETİNKAYA, AA HONÇA
Inonu University, Journal of Physical Education and Sport Sciences (IUJPESS …, 2017
6*2017
A Research for Determining Entrepreneurship Levels of University Students
AA Honça, T Çetinkaya
OPUS-International Journal of Society Researches 10 (17), 1454-1475, 2019
52019
A Research for Determining Entrepreneurship Levels of University Students
ayşe aslı honça turan çetinkaya
OPUS-International Journal of Society Researches 10 (17), 1454-1475, 2019
52019
Turkish Adaptation of Behavioral Regulations in Sports Questionnaire and Reviewing Psychometry Properties: Validation and Reliability Study
T Çetinkaya, C Mutluer
International Journal of Higher Education 7 (5), 185-193, 2018
52018
Rekreasyonel faaliyetlere katılım engelleri algısı: Üniversite öğrencileri örneği
AA Honça, T Çetinkaya
International Journal of Recreation and Sports Science 1 (1), 30-37, 2017
52017
Farklı branştaki hakemlerin karar verme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
A Kırtepe, T Çetinkaya
Electronic Turkish Studies 13 (10), 2018
42018
Sporcu kimliği oluşumunda etkili olan faktörler
T Çetinkaya
gazi üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü, 2010
42010
The ınvestıgatıon of attıtudes to cope wıth stress in terms of dıfferent varıables of physıcal educatıon and sports students
turan çetinkaya abdurrahman kırtepe
Turkish Journal of Sport and Exercise 20 (2), 74-80, 2018
22018
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Okuryazarlık ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri
T Çetinkaya, R Ayhan
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 28 (4), 300-307, 2023
12023
INVESTIGATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
T ÇETİNKAYA, AA HONÇA
Turkish Studies 14 (2), 217-229, 2019
1*2019
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
T ÇETİNKAYA, A KIRTEPE
Tarih Okulu Dergisi 11 (36), 29-42, 2018
12018
FİZİKSEL AKTİVİTE BAĞLAMINDA ETİK İKLİMİ ÖLÇEĞİ
turan çetinkaya ceren mutluer
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20