NAİF YAŞAR
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaöğretimde Modüler Eğitimin Matbaa Eğitimi Açısından İncelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
N Yaşar
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007
52007
Oryantalistlere göre Kur'an'ın kaynağı ve metinleşmesi
N Yaşar
Ankara Okulu Yayınalrı, 2017
42017
İlk Üç asır Kelam Tartışmaları ve Taberi
N YAŞAR
ANKARA OKULU YAYINLARI, 2016
42016
BEYÂNU’L–HAK ADLI MEÂL-TEFSİR ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ
N Yaşar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2), 193-232, 2012
42012
Kur’ân Tercüme Teknikleri Açısından Yusuf Işıcık’ın Meâli
N Yaşar
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 123-148, 2013
22013
TABERÎ’NİN TEFSİR HERMENÖTİĞİ
N YAŞAR
12017
Kur'ân tercüme teknikleri açısından Işıcık Meâli
N Yaşar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12011
Interpretation Methodology of Tabarî
N Yaşar
2018
Taberi'nin Tefsir Usulü
N Yaşar
Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 …, 2018
2018
THE COMPARISON OF THE ORIENTALISTIC VIEWS IN THE CONTEXT OF THE TEXTUALIZATION PROCESS OF THE QUR’ĀN
N YAŞAR
The Journal of Academic Social Science Studies 51, 347-370, 2016
2016
CLAUDE GILLIOT VE İSLAMÎ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE II KUR'ÂN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ.
N YAŞAR
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, 2016
2016
Taberî’nin Kıraatlere Bakışı
N Yaşar
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 16 (1), 59-86, 2016
2016
CLAUDE GILLIOT VE İSLAMÎ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE I GILLIOT'UN HAYATI, ESERLERİ VE HZ. MUHAMMED İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ.
N Yaşar
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University 3 (6), 2016
2016
İLK ÜÇ ASIR KELAMÎ TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA TABERÎ(224-310/839-923)’NİN KONUMU
N YAŞAR
2015
KUR'ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ AÇISINDAN YUSUF IŞICIK'IN MEÂLİ.
N YAŞAR
Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, 2013
2013
Claude Gıllıot ve İslamî Çalışmaları Üzerine II Kur’ân İle İlgili Görüşleri
N YAŞAR
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 143-178, 0
Claude Gilliot ve İslamî Çalışmaları Üzerine I Gilliot’un Hayatı, Eserleri ve Hz. Muhammed İle İlgili Görüşleri
N YAŞAR
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 139-160, 0
DİL BİLGİSİNİN BAZI AYETLERDE LAFIZ İLE MANA ARASINDA GEL-GİT YAŞAMASI TABERÎ’NİN MESELEYE YAKLAŞIMI
N Yaşar
İlahiyat, 65-79, 0
LUDOVICO MARRACCIO LUCENSI VE ALCORANI TEXTUS UNIVERSUS ARABICÈ ET LATINÈ ADLI KUR’AN TERCÜMESİ ÜZERİNE
N YAŞAR
Tefsir Araştırmaları Dergisi 2 (2), 250-265, 0
KUR’ÂN’I ANLAMADAN OKUMANIN SEVABI VAR MIDIR?
N YAŞAR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20