Follow
Doç. Dr. Gökhan KAYILI
Doç. Dr. Gökhan KAYILI
Assoc. Prof. Dr. at Selcuk University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development
Verified email at selcuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152)
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, AGG KAYILI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 128-152, 2010
1062010
Examination of the Effects of the Montessori Method on Preschool Children's Readiness to Primary Education.
G Kayili, R Ari
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (4), 2104-2109, 2011
972011
Social skills and problem behaviours of children with different cognitive styles who attend preschool education
Z Seçer, N Çeliköz, S Koçyiğit, F Seçer, G Kayılı
Journal of psychologists and counsellors in schools 20 (1), 91-98, 2010
772010
MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
S Koçyiğit, G KAYILI
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 511-516, 2008
712008
Montessori yönteminin anaokulu çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi
G Kayılı, R Arı
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2010
662010
Montessori yönteminin beş-altı yaş çocuklarının alıcı dil gelişimine etkisinin incelenmesi
G Kayılı, S Koçyiğit, F Erbay
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 26, 347-355, 2009
592009
The Effect of Montessori Method Supported by Social Skills Training Program on Turkish Kindergarten Children’s Skills of Understanding Feelings and Social Problem Solving
G Kayılı, R Arı
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 81-91, 2016
56*2016
Kaynaştırma eğitimi dersinin okul öncesi öğretmeni adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi
G Kayılı, S Koçyiğit, SSY Doğru, S Çiftçi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (20), 48-65, 2010
442010
Determination of word knowledge and comprehension levels in normal developing and learning disorder children
SSY Doğru, E Alabay, G Kayılı
Elementary Education Online 9 (3), 2010
36*2010
Montessori Yönteminin beş-altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisinin incelenmesi
S Koçyiğit, G Kayılı, F Erbay
Çağdaş Eğitim Dergisi 372, 16-21, 2010
352010
The effect of Montessori Method on cognitive tempo of Kindergarten children
G Kayılı
Early Child Development and Care, 2016
262016
Examining School Readiness of Preschool Children with Different Cognitive Style
S Koçyiğit, G Kayılı
Education and Science 39 (175), 14-26, 2014
24*2014
Wally Sosyal Problem Çözme Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
G Kayılı, R Arı
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 51-60, 2015
212015
Ailesinde engelli birey bulunan okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerileri ve problem davranışlarının incelenmesi
SS Yıldırım Doğru, G Kayılı, E Alabay, Ö Kuşçu, A Sarıkaya
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 219-236, 2013
162013
Examination of Social Competence and School Adjustment of Primary School Children Who Had Pre-School Education with The Montessori Method.
G Kayılı, Ö Kuşcu
Journal of Teaching and Education 1 (2), 399-405, 2012
132012
Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik eğitimine ilişkin tutumlarına orff schulwerk pedagojisinin etkisi
Ö Kuşçu, G Kayılı, N Barışeri
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 372-380, 2013
102013
Examination of the Effects of Computer Assisted Preschool Educational Activities on Children’s Intuitive Mathematical Ability.
FÜ YILDIZ, G KAYILI
2nd International Conference on Multidisciplinary Innovation for …, 2015
92015
Basic School Skills Inventory-III: Validity And Reliability Study
FÜ Yıldız, A Çağdaş, G Kayılı
Journal of Education and Training Studies 5 (7), 28-36, 2017
7*2017
An investigation of preschool children's toy preferences according to different variants
FÜ YILDIZ, G KAYILI
Published By Global Illuminators. CC BY-NC-ND, 2014
72014
Sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışma durumlarına ilişkin okul yöneticileri görüşleri
S Çiftçi, A Meydan, S Koçyiğit, G Kayılı
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 211-224, 2011
72011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20