Follow
Hacer Yetkin
Hacer Yetkin
Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Debûsî ve Usûl Anlayışı
H Yetkin
İstanbul: İFAV, 2017
52017
Usûl Anlayışı Çerçevesinde Debûsî’nin Kelâmî Eğilimi
H Yetkin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52 (52), 27-59, 2017
42017
Klâsik Dönem’e Kadar Fıkıh Usûlünde Kur’ân ve Sünnetin Birbirini Neshi Tartışması
H Yetkin
Usul İslam Araştırmaları 28 (28), 183-212, 2017
22017
Bâkıllânî’nin Usul Düşüncesinde Mükellef
H YETKİN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 (60), 1-28, 2021
2021
Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition (Ibn Kutlubugha’s Commentary on the Compendium of Quduri)-Talal Al-Azem
H Yetkin
İslam Araştırmaları Dergisi, 257-262, 0
Bir Hanefî-Mu ‘tezilî Usûl Âlimi: Ebû Abdullah el-Basrî ve Lâfız Bahislerindeki Görüşleri
H YETKİN
Kocaeli İlahiyat Dergisi 3 (2), 5-40, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6