Hacer Yetkin
Hacer Yetkin
Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Usûl Anlayışı Çerçevesinde Debûsî'nin Kelâmî Eğilimi.
H Yetkin
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52 (52), 2017
32017
Debûsî‟ nin hayatı, eserleri ve fıkıh usûlündeki yeri
H Yetkin
Marmara Üniversitesi, 2016
22016
Bir Hanefî-Mu ‘tezilî Usûl Âlimi: Ebû Abdullah el-Basrî ve Lâfız Bahislerindeki Görüşleri
H Yetkin
Kocaeli İlahiyat Dergisi 3 (2), 5-40, 0
Klâsik Dönem’e Kadar Fıkıh Usûlünde Kur’ân ve Sünnetin Birbirini Neshi Tartışması
H YETKİN
Usul İslam Araştırmaları 28 (28), 183-212, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4