Follow
Oğuz Emre Balkar
Oğuz Emre Balkar
Other namesBalkar, O. E., Balkar, O. Emre, Balkar, Oğuz Emre
Erzincan Binali Yıldırım University, Lecturer
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Exploring the Empirical Linkages between Innovation, Economic Growth and Consumer Prices: Evidence from CPEC Countries
OE BALKAR, Ç ÇİLDİR
International Academic Social Resources Journal 6 (32), 1901-1910, 2021
52021
Antecedents and Consequences of Indigenous Innovation: Evidence from Mobile Phone Producers in Turkey
AS EREN, OE BALKAR
Pacific Business Review International 13 (8), 34-48, 2021
42021
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumlarının Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması
C ENGİN, AS EREN, OE BALKAR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 42 (2), 283-315, 2020
42020
Lojistik İnovasyon, Rekabet Gücü ve İhracat Performansı İlişkisi
OE BALKAR, AH PINAR
Çizgi Kitabevi Yayınları, 1-181, 2022
32022
Üretim Yönetim Sistemlerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Rekabete Etkisi: Metal Sektöründe Bir Araştırma
AS EREN, OE BALKAR
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (5), 3542-3567, 2020
32020
The Relationship between Benefits of ERP Implementation and Supply Chain Performance: A Study on Turkish Manufacturing Firms
AS EREN, OE BALKAR
İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 9 (1 …, 2020
22020
Lojistik İnovasyon Yeteneğinin, Rekabet Gücü ve İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Çalışması
OE BALKAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
22019
Otonom Lojistik
OE Balkar
Pazarlamada Dijital Dönüşüm, 217-236, 2022
12022
Evaluating the Impacts of Social Media Usage on Motivated Consumer Innovativeness
OE BALKAR, Ç ÇİLDİR
International Journal of Social Humanities Sciences Research 8 (78), 3408-3418, 2021
12021
Spora Yönelik Tutum ile Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkide Yaşam Tatmininin Aracılık Rolü
OE BALKAR
Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları, 165-177, 2021
12021
Yalın ve Çevik Tedarik Zinciri Stratejilerinin İşletme Performansına Etkileri: Tekstil Sektöründe Bir Alan Araştırması
OE BALKAR
Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 5 (21), 1376-1384, 2019
12019
Müşteri Değeri Yaratan Tedarik Zinciri Yönetimi Çıktıları ile Rekabet Avantajı İlişkisi
OE BALKAR
ATLAS International Refereed Journal on Social Sciences 5 (24), 881-888, 2019
1*2019
Alanya'da Turizm Altyapısının İncelenmesi ve TOPSIS ile Optimum Otelin Tespiti
AS EREN, OE BALKAR
Social Science Development Journal 3 (9), 191-202, 2018
12018
Covid-19 Hastalığı Kaygısı ile İnovatif Davranış İlişkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Etkisi
OE BALKAR, Ç ÇİLDİR
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye: Eğitim ve Finans Alanlarında …, 2022
2022
Ulaştırma Kaynaklı Karbondioksit Emisyonları ile Turizm Gelirleri İlişkisi: G7 Ülkeleri Örneği
OE BALKAR
Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları, 83-95, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15