Muzaffer Koç
Muzaffer Koç
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri
M KOÇ, İ Görücü, N AKBIYIK
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 63-94, 2015
222015
4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları
M Koç, İ Görücü
Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi 28 (2011), 149-178, 2011
202011
Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri
M Koç, N Akbıyık
Journal of Academic Approaches, Winter 2 (2), 129-175, 2011
16*2011
KIDEM TAZMİNATI ve KIDEM TAZMİNATI FONUNUN İKTİSADİ VE SOSYAL SONUÇLARI.
N Akbiyik, M Koç
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2011
14*2011
Sosyal Güvenlik ve Beveridge Raporu
M Koç
Mali Çözüm Dergisi, 90-100, 2006
12*2006
Tüm yönleriyle iş güvencesi
M Koç
Yaklaşım, 2005
102005
Kamuda bir istihdam modeline dönüşen alt işverenlik
M Koç
92016
TÜRKİYEDE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASI VE SONUÇLARI (2000-2010)
İ Görücü, N Akbıyık, M Koç
82012
Ülkemizde Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Özel Hakem
M KOÇ, M ÇUKUR
Çimento İşveren Dergisi, Eylül, 2010
8*2010
Sosyal güvenliğin kökeni
M Koç
ISGUC. ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2, 2004
72004
Sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişimi ve Türk sosyal güvenlik sistemi
M Koç
[Yy](Ofis Matbaacılık), 2004
72004
4857 Sayılı İş Kanunundaki Esneklik Düzenlemeleri Ve Uygulama Problemleri
KOÇ Muzaffer, S Bilimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and …, 2016
6*2016
Küresel Krizler ve Sosyal politikalara Etkileri
N Akbıyık, M Koç
62010
Çevre kirlenmesinin bitkiler üzerindeki etkileri
R Hatipoğlu, T Tükel, M Koç
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (3), 119-133, 1988
51988
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
R Kurt, M Koç
4*2017
İslam Toplumunda İktisadi Nizam ve Sosyal Güvenlik
M Koç, İ Gümüş
İslam Ekonomisi ve Finansı, Ed: S. Erdoğan, A. Gedikli, DÇ Yıldırım, Kocaeli …, 2016
32016
İhbar Süresi Ve Tazminatı
A MORTAŞ, KOÇ Muzaffer
32010
Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı Ve Sonuçları
M Koç
Mali Çözüm Dergisi, 2009
32009
Sosyal güvenlik sisteminin ekonomik büyüklüklerle ilişkisi
M Koç
[Yy](Ofis Matbaacılık), 2004
32004
Sosyal Güvenlik ve Risk Kavramları
M KOÇ
Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Eylül-Ekim, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20