Muzaffer Koç
Muzaffer Koç
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri
M Koç, İ Görücü, N Akbıyık
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 63-94, 2015
442015
4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi çalışma uygulaması ve sonuçları
M Koç, İ Görücü
Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi 28 (2011), 149-178, 2011
312011
Türkiye’de İş Kazalarının Maliyetleri ve Çözüm Önerileri
M Koç, N Akbıyık
Journal of Academic Approaches, Winter 2 (2), 129-175, 2011
28*2011
Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları
N Akbıyık, M Koç
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2011
212011
Sosyal Güvenlik ve Beveridge Raporu
M Koç
Mali Çözüm Dergisi, 90-100, 2006
19*2006
Kamuda bir istihdam modeline dönüşen alt işverenlik
M Koç
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2), 65-90, 2016
132016
Sosyal güvenliğin kökeni
M Koç
ISGUC. ORG Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2, 2004
12*2004
Ülkemizde Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Özel Hakem
M Koç, M Çukur
Çimento İşveren Dergisi, Eylül, 2010
11*2010
Tüm yönleriyle iş güvencesi
M Koç
Yaklaşım, 2005
112005
Sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişimi ve Türk sosyal güvenlik sistemi
M Koç
[Yy](Ofis Matbaacılık), 2004
112004
4857 Sayılı İş Kanunundaki Esneklik Düzenlemeleri ve Uygulama Problemleri
M Koç
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and …, 2016
102016
Türkiye’de İşsizlik Sigortası Uygulaması ve Sonuçları (2000-2010)
İ Görücü, N Akbıyık, M Koç
10*2012
Küresel Krizler ve Sosyal politikalara Etkileri
N Akbıyık, M Koç
9*2010
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
R Kurt, M Koç
8*2017
İhbar süresi ve tazminatı
A Mortaş, M Koç
Mali Çözüm, 119-154, 2010
52010
Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Üzerine Düşünceler
N AKBIYIK, KOÇ Muzaffer
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 2010
4*2010
Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemi İle Almanya Sosyal Güvenlik Sisteminin Karşılaştırılması
M Koç, B Akyol
International Balkan and, 2016
32016
İslam Toplumunda İktisadi Nizam ve Sosyal Güvenlik
M Koç, İ Gümüş
İslam Ekonomisi ve Finansı, Ed: S. Erdoğan, A. Gedikli, DÇ Yıldırım, Kocaeli …, 2016
32016
Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı Ve Sonuçları
M Koç
Mali Çözüm Dergisi, 2009
32009
Sosyal güvenlik sisteminin ekonomik büyüklüklerle ilişkisi
M Koç
[Yy](Ofis Matbaacılık), 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20