Follow
Sema ALAY ÖZGÜL
Sema ALAY ÖZGÜL
Marmara University, Faculty of Sport Sciences, Department of Sport Management
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Validity and reliability of time management questionnaire
S Alay, S Kocak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
232*2002
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
S Alay, S ve Koçak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 35 (Yaz), 326-335, 2003
199*2003
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H Gümüş, ÖS Alay, M Karakılıç
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 31-38, 2017
682017
Development of scales for barriers to participation and preference factors in the use of recreation area Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih …
H Gümüş, SA Özgül
Journal of Human Sciences 14 (1), 865-882, 2017
52*2017
YEREL YÖNETİMLERİN SUNDUĞU SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ (GENÇLİK MERKEZLERİ VE AİLE YAŞAM GENÇLİK MERKEZLERİ ÖRNEĞİ).
AA Yüzgenç, SA Özgül
Spor Bilimleri Dergisi 25 (2), 79-93, 2014
502014
Sponsorship evaluation scale (SES): A validity and reliability study
S Alay
South African Journal for Research in Sport, Physical Education and …, 2010
30*2010
Female consumers' evaluations of sponsorship and their response to sponsorship
S Alay
South African Journal for Research in Sport, Physical Education and …, 2008
242008
KADIN VE YÖNETİCİ: ADAY YÖNETİCİLER, YÖNETİMSEL BECERİLERDE CİNSİYETE-ÖZGÜ KALIPLARA SAHİP MİDİRLER?.
M KARAKILIÇ, A Sema, S KOÇAK
Spor Bilimleri Dergisi 19 (4), 220-237, 2008
232008
Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (famdö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Gümüş, SA Özgül, M Karakılıç
Spor Bilimleri Dergisi 26 (1), 1-8, 2015
17*2015
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H Gümüş, S Alay, M Karakılıç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 2012
172012
Spor Yönetimi Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Doyum Düzeyleri
M Karakılıç, S Alay, S Koçak
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 33-42, 2009
72009
Takım Sponsorluğuna Tüketicilerin Verdiği Cevabı Belirleyen Etmenler ve Sponsorluğun Tüketicilere Olan Etkileri: Futbol- Efes ve Basketbol- Garanti Bankası Sponsorluğu Örnekleri.
S Alay, AF İmamoğlu, S Koçak
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (4), 13-30, 2008
72008
A study of stress sources symptoms and strategies of physical educators in elementary schools
S ALAY, S KOÇAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (16), 11-14, 1999
61999
Outdoor and Indoor Sports that Require Skill Executive Branches of the Personality Types of Athletes
HE Mumcu, S Alay Özgül
International Journal of Recreation and Sport Science 2 (1), 19-29, 2018
52018
Validity and reliability of time management questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13
S Alay, S Koçak
Erişim adresi: https://dergipark. org. tr/en/pub/hunefd, 2002
52002
Spor Yöneticilerinin Kurum, Amaç ve Sorunlarına Bakış Açısı
S Koçak, M Karakılıç, S Alay
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 18-24, 1999
5*1999
Türkiye’de sporcuların sendikalaşmaları: Sporcu sendikalarının hukuki olarak kurulabilirliği, sporcu sendikalaşmasının sporcu ve sporda doğurabileceği sonuçlar
S Alay
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 1-14, 2007
32007
The Economics and Management of Mega Athletic Events: Olympic Games, Professional Sports, and Other Essays
GT Papanikos
Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2004
32004
Consumer motivations and concerns for online sport-related product marketing
M Altun, S Alay, M Karakilic
12012
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bayan Spor Yöneticilere Yönelik Tutumlarında Ataerkilliğin ve Cinsiyetin Etkisi
S Alay, S Koçak, S Pamuk
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 25-34, 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20