Sema ALAY ÖZGÜL
Sema ALAY ÖZGÜL
Marmara University, Faculty of Sport Sciences, Department of Sport Management
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Validity and reliability of time management questionnaire
A Sema, S Kocak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
123*2002
Türkiye’de işsizliğin nedenleri: istihdam politikaları üzerine bir değerlendirme
AY Sema
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2012
912012
Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
S Alay, S: Koçak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 35 (Yaz), 326-335, 2003
84*2003
Female consumers' evaluations of sponsorship and their response to sponsorship
S Alay
South African Journal for Research in Sport, Physical Education and …, 2008
182008
Development of scales for barriers to participation and preference factors in the use of recreation area Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih …
H Gümüş, SA Özgül
Journal of Human Sciences 14 (1), 865-882, 2017
132017
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H Gümüş, ÖS ALAY, M KARAKILIÇ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 31-38, 2017
112017
YEREL YÖNETİMLERİN SUNDUĞU SPOR HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ (GENÇLİK MERKEZLERİ VE AİLE YAŞAM GENÇLİK MERKEZLERİ ÖRNEĞİ).
AA YÜZGENÇ, SA ÖZGÜL
Spor Bilimleri Dergisi 25 (2), 79-93, 2014
102014
KADIN VE YÖNETİCİ: ADAY YÖNETİCİLER, YÖNETİMSEL BECERİLERDE CİNSİYETE-ÖZGÜ KALIPLARA SAHİP MİDİRLER?.
M KARAKILIÇ, A Sema, S KOÇAK
Spor Bilimleri Dergisi 19 (4), 220-237, 2008
102008
Sponsorship Evaluation Scale (SES): a validity and reliability study
S Alay
South African Journal for Research in Sport, Physical Education and …, 2010
62010
Spor sponsorluğuna tüketicilerin verdiği reaksiyonu belirleyen etmenler ve spor sponsorluğunun tüketicilere olan etkileri
S Alay
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, 2004
62004
Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (famdö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H GÜMÜŞ, SA ÖZGÜL, M KARAKILIÇ
Spor Bilimleri Dergisi 26 (1), 1-8, 2015
52015
A study of stress sources symptoms and strategies of physical educators in elementary schools
S ALAY, S KOÇAK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (16), 11-14, 1999
51999
Takım Sponsorluğuna Tüketicilerin Verdiği Cevabı Belirleyen Etmenler ve Sponsorluğun Tüketicilere Olan Etkileri: Futbol- Efes ve Basketbol- Garanti Bankası Sponsorluğu Örnekleri.
S Alay, AF İmamoğlu, S Koçak
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (4), 13-30, 2008
42008
Outdoor and Indoor Sports that Require Skill Executive Branches of the Personality Types of Athletes
HE Mumcu, S Alay Özgül
International Journal of Recreation and Sport Science 2 (1), 19-29, 2018
32018
Türkiye’de sporcuların sendikalaşmaları: Sporcu sendikalarının hukuki olarak kurulabilirliği, sporcu sendikalaşmasının sporcu ve sporda doğurabileceği sonuçlar
S Alay
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 1-14, 2007
22007
Spor Yöneticilerinin Kurum, Amaç ve Sorunlarına Bakış Açısı
S Koçak, M Karakılıç, S Alay
Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (4), 18-24, 1999
2*1999
Spor Yönetimi Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Doyum Düzeyleri
M Karakılıç, S Alay, S Koçak
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 33-42, 2009
1*2009
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Bayan Spor Yöneticilere Yönelik Tutumlarında Ataerkilliğin ve Cinsiyetin Etkisi
S Alay, S Koçak, S Pamuk
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 25-34, 2005
1*2005
Yönetim ve Spor
Yönetim ve Spor, 2019
2019
Yönetim ve Spor
Berikan Kitabevi, Ankara, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20