Takip et
Ali ERDOĞAN
Ali ERDOĞAN
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları
KE Alyamaç, AS Erdoğan
Deprem Sempozyumu 23, 25, 2005
752005
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey
M Öz, A Erdoğan, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, H Sert, M Yavuz, MR Tunc
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 94-101, 2004
702004
Sensitive determination of L-lysine with a new amperometric microbial biosensor based on Saccharomyces cerevisiae yeast cells
E Akyilmaz, A Erdoğan, R Öztürk, İ Yaşa
Biosensors and Bioelectronics 22 (6), 1055-1060, 2007
682007
Genetic diversity within Anatolian brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) and differentiation among Anatolian and European populations
H Sert, F Suchentrunk, A Erdoğan
Mammalian Biology 70 (3), 171-186, 2005
642005
Automated bird counting with deep learning for regional bird distribution mapping
HG Akçay, B Kabasakal, D Aksu, N Demir, M Öz, A Erdoğan
Animals 10 (7), 1207, 2020
612020
Literature Search Consisting of the Areas of Six Sigma's Usage
A Erdoğan, H Canatan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 695-704, 2015
512015
Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme
A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (1), 72-80, 2020
502020
Basel Kriterlerinin Bankacilik Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacilik Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci
A Erdoğan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 141-182, 2014
442014
Hastanelerde yapılan tıbbi hataların türleri ve nedenleri üzerine bir araştırma: İstanbul ilinde özel bir hastane ile ilgili anket çalışması ve konuya ilişkin çözüm önerileri
H Canatan, A Erdoğan, S Yılmaz
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (2), 82-89, 2015
412015
The effects of caffeic acid phenethyl ester and melatonin on age‐related vascular remodeling and cardiac damage
M Eşrefoğlu, M Gül, B Ateş, A Erdoğan
Fundamental & clinical pharmacology 25 (5), 580-590, 2011
392011
Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye örneği
A Erdoğan
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
372018
COVID-19 ve damgalanma
Y Yılmaz, A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
Kocaeli Medical Journal 10 (1), 47-55, 2021
322021
Mitochondrial HVI sequence variation in Anatolian hares (Lepus europaeus Pallas, 1778)
H Sert, HB Slimen, A Erdoğan, F Suchentrunk
Mammalian Biology 74, 286-297, 2009
302009
The Avifauna of Termessos National Park (Antalya-Turkey).
H Sert, A Erdoǧan
Turkish journal of zoology 28 (2), 2004
282004
Fear, anxiety, burnout, and insomnia levels of healthcare workers during COVID-19 pandemic in Turkey
Y Yilmaz, A Erdogan, E Bahadir
Psychiatria Danubina 33 (suppl 13), 350-356, 2021
272021
ALGILANAN HİZMET KALİTESİ HİZMET DEĞERİ VE MEMNUNİYET ÜZERİNDE ALGILANAN RİSK FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ: SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
A Erdoğan, EF ŞİRİN
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18 (4), 134-153, 2020
272020
Evaluation of internet gaming disorder, social media addiction, and levels of loneliness in adolescents and youth with substance use
P Turhan Gürbüz, ÖG Çoban, A Erdoğan, HY Kopuz, AS Adanir, A Önder
Substance use & misuse 56 (12), 1874-1879, 2021
252021
Status of the Caracal in protected areas in south-western Turkey
G Giannatos, T Albayrak, A Erdogan
CAT news 45, 23-24, 2006
232006
Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000
A Erdoğan, M Öz, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, M Yavuz, MR Tunç, H Sert
Zoology in the Middle East 24 (1), 31-34, 2001
232001
COVID-19 ve intihar
Ç Hocaoğlu, A Erdoğan
Coşar B, editör. Psikiyatri ve COVID-19 1, 35-42, 2020
212020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20