Takip et
Ali ERDOĞAN
Ali ERDOĞAN
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları
KE Alyamaç, AS Erdoğan
Deprem Sempozyumu 23, 25, 2005
722005
Sensitive determination of L-lysine with a new amperometric microbial biosensor based on Saccharomyces cerevisiae yeast cells
E Akyilmaz, A Erdoğan, R Öztürk, İ Yaşa
Biosensors and Bioelectronics 22 (6), 1055-1060, 2007
692007
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey
M Öz, A Erdoğan, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, H Sert, M Yavuz, MR Tunc
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 94-101, 2004
682004
Automated bird counting with deep learning for regional bird distribution mapping
HG Akçay, B Kabasakal, D Aksu, N Demir, M Öz, A Erdoğan
Animals 10 (7), 1207, 2020
642020
Genetic diversity within Anatolian brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) and differentiation among Anatolian and European populations
H Sert, F Suchentrunk, A Erdoğan
Mammalian Biology 70 (3), 171-186, 2005
632005
Literature Search Consisting of the Areas of Six Sigma's Usage
A Erdoğan, H Canatan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 695-704, 2015
522015
Basel Kriterlerinin Bankacilik Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacilik Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci
A Erdoğan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 141-182, 2014
502014
Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme
A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (1), 72-80, 2020
492020
Hastanelerde yapılan tıbbi hataların türleri ve nedenleri üzerine bir araştırma: İstanbul ilinde özel bir hastane ile ilgili anket çalışması ve konuya ilişkin çözüm önerileri
H Canatan, A Erdoğan, S Yılmaz
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (2), 82-89, 2015
412015
The effects of caffeic acid phenethyl ester and melatonin on age‐related vascular remodeling and cardiac damage
M Eşrefoğlu, M Gül, B Ateş, A Erdoğan
Fundamental & clinical pharmacology 25 (5), 580-590, 2011
402011
Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye örneği
A Erdoğan
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
382018
COVID-19 ve damgalanma
Y Yılmaz, A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
312021
Mitochondrial HVI sequence variation in Anatolian hares (Lepus europaeus Pallas, 1778)
H Sert, HB Slimen, A Erdoğan, F Suchentrunk
Mammalian Biology 74, 286-297, 2009
302009
Fear, anxiety, burnout, and insomnia levels of healthcare workers during COVID-19 pandemic in Turkey
Y Yilmaz, A Erdogan, E Bahadir
Psychiatria Danubina 33 (suppl 13), 350-356, 2021
282021
The Avifauna of Termessos National Park (Antalya-Turkey).
H Sert, A Erdoǧan
Turkish journal of zoology 28 (2), 2004
272004
Evaluation of internet gaming disorder, social media addiction, and levels of loneliness in adolescents and youth with substance use
P Turhan Gürbüz, ÖG Çoban, A Erdoğan, HY Kopuz, AS Adanir, A Önder
Substance use & misuse 56 (12), 1874-1879, 2021
262021
Algılanan hizmet kalitesi, hizmet değeri ve memnuniyet üzerinde algılanan risk faktörünün etkisi: Sağlıklı yaşam ve spor merkezleri üzerine bir uygulama
A Erdoğan
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
262016
Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000
A Erdoğan, M Öz, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, M Yavuz, MR Tunç, H Sert
Zoology in the Middle East 24 (1), 31-34, 2001
232001
Diagnostic Value of Dynamic Contrast‐Enhanced Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of the Biliary Obstruction
M Bilgin, H Toprak, M Burgazli, SS Bilgin, R Chasan, A Erdogan, C Balcı
The Scientific World Journal 2012 (1), 731089, 2012
222012
Status of the Caracal in protected areas in south-western Turkey
G Giannatos, T Albayrak, A Erdogan
CAT news 45, 23-24, 2006
222006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20