Follow
Ulaş Üstün
Ulaş Üstün
Verified email at artvin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Research Methodology to Conduct Effective Research Syntheses: Meta-Analysis
U Ustun, A Eryilmaz
Education and Science 39 (174), 1-32, 2014
278*2014
Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarına Uygulanması İle İlgili Tartışmalar.
F Köseoğlu, H Tümay, U Üstün
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (4), 2010
772010
Analysis of Finnish Education System to question the reasons behind Finnish success in PISA
U Üstün, A Eryılmaz
Studies in Educational Research and Development 2 (2), 93-114, 2018
602018
Doğru bilinen yanlışlardan, yanlış bilinen doğrulara: Fizikte kavram yanılgıları
B Güneş, S Ateş, A Eryılmaz, N Yürük, ÖF Özdemir, U KANLI, G Serin, ...
Palme Yayıncılık, 2017
552017
To what extent is problem-based learning effective as compared to traditional teaching in science education? A meta-analysis study
U Ustun
METU, 2012
492012
Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir? PISA 2015 Verisine Dayalı Bir Hiyerarşik Doğrusal Modelleme Çalışması What are the Factors Affecting …
U ÜSTÜN, E ÖZDEMİR, M CANSIZ, N CANSIZ
Hacettepe University Journal of Education 35 (3), 720-732, 2020
22*2020
BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ MESLEKİ GELİGİM PAKETİNİN GELİGTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANMASI GLE GLGİLİ TARTIGMALAR
F Köseoğlu, H Tümay, U Üstün
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (4), 2010
14*2010
Student and school-level factors to predict science literacy for two top-performing countries in PISA 2015: Finland and Singapore
U Ustun, M Cansiz, E Ozdemir, N Cansiz
International Journal of Science Education 44 (4), 579-603, 2022
132022
A research methodology to conduct effective research syntheses: Meta-analysis. Education and Science, 39 (174), 1-32
U Üstün, A Eryılmaz
92014
The comparison of finnish and Turkish physics curricula
U Üstün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2789-2793, 2010
72010
Effectiveness of conceptual change strategies in science education: A meta-analysis
C Pacaci, U Ustun, OF Ozdemir
Journal of Research in Science Teaching, 1-63, 2023
62023
Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığını etkileyen faktörler nelerdir
U Üstün, E Özdemir, M Cansız, N Cansız
Pisa, 2015
62015
Lise fizik öğretim programının geliştirilmesi için ihtiyaç analizi çalışması. 8
U Üstün
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (8. UFBMEK) mini …, 2008
42008
How well does self-concept predict science achievement across cultures? The mediating effect of autonomous motivation
U Ustun
International Journal of Science Education 45 (7), 541-570, 2023
32023
How Critical is Preschool Attendance for Students to Build a Higher Science Self-efficacy? A Comparative Study of Finland, Singapore, and Turkey Using PISA 2015 Data
N Cansız, U Üstün, M Cansız, E Özdemir
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10 (56), 81-103, 2020
22020
HOW CREDIBLE ARE THE VIRTUAL LABORATORIES? A COMPARISON OF THE PHOTOGRAPHIC AND NON-PHOTOGRAPHIC VIRTUAL EXPERIMENTS ABOUT RESISTIVITY
E Ozdemir, U Ustun, KE Bagriyanik
22017
Needs assessment for Turkish high school physics curriculum design and development
U Üstün, A Eryılmaz, T Gülyurdu
GIREP 2008 conference, 18-22, 2008
22008
Motivation’s role in students’ science literacy and career expectations
U Ustun
Scandinavian Journal of Educational Research 68 (4), 824-841, 2024
12024
Kavramsal fizik
B Güneş, S Ateş, A Eryılmaz, ÖF Özdemir, F Korur, E Taşlıdere, ...
Palme Yayın Dağıtım, 2021
12021
A Systematic Review and Meta-analysis of the Relationships among Post-secondary Students’ Attitudes Toward Statistics and Statistics Achievement
EE Sarikaya, MF Alkan, MC Munar, A Leavy, ÖM Sevim, CI Paul, C Primi, ...
Social Science Protocols 5 (1), 1-9, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20