Follow
Sezgin Vuran
Sezgin Vuran
PROFESSOR
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kaynaştırma uygulanan bir ilköğretim sınıfındaki sosyal yeterlik özelliklerinin betimlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları
A Çolak, S Vuran, Y Uzuner
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 14 (02 …, 2013
1412013
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri
G Varlıer
PQDT-Global, 2004
1372004
Schoolwide Positive Behavioral Interventions and Support Practices: Review of Studies in the" Journal of Positive Behavior Interventions".
K Ögülmüs, S Vuran
Educational Sciences: Theory and Practice 16 (5), 1693-1710, 2016
882016
Sosyal geçerlik kavramı ve Türkiye’de özel eğitim alanında yürütülen lisansüstü tezlerde sosyal geçerliğin değerlendirilmesi
S Vuran, M Sönmez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 9 (01), 55-67, 2008
812008
The sociometric status of students with disabilities in elementary level integration classes in Turkey.
S Vuran
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
802005
An analysis of the use of Social Stories in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders.
S Sani Bozkurt, S Vuran
Educational Sciences: Theory and Practice 14 (5), 1875-1892, 2014
732014
Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Sosyal Öykü ve Video Model Uygulamalarının Etkililik ve Verimlilikleri.
C Turhan, S Vuran
International Journal of Early Childhood Special Education 7 (2), 2015
672015
Özel eğitim
S Vuran
Maya Akademi, 2016
652016
An Analysis of Studies Conducted Video Modeling in Teaching Social Skills.
SO Gul, S Vuran
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (1), 249-274, 2010
592010
Normal sınıflara devam eden özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar
SO Gül, S Vuran
Eğitim ve Bilim 40 (180), 2015
552015
İlköğretimde kaynaştırma
İH Diken, S Batu, AŞ Öz, O Özokçu, MA Melekoğlu, ES Pınar, N Karasu, ...
Pegem Akademi, 2013
492013
The views of preschool teachers about integration
G Varlier, S Vuran
Educational Sciences: Theory & Practice 6 (2), 578-585, 2006
492006
Children with special needs' opinions and problems about inclusive practices
S Gül, S Vuran
Egitim ve Bilim 40 (180), 2015
482015
Empowering Leisure Skills in Adults with Autism: An Experimental Investigation through the Most to Least Prompting Procedure.
S Vuran
International Journal of Special Education 23 (1), 174-181, 2008
482008
Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimi
S Eripek, S Vuran
G. Akçamete,(edt,). Özel eğitim (1. basım), 245-278, 2008
462008
Design and use of interactive social stories for children with autism spectrum disorder (ASD)
S Sani-Bozkurt, S Vuran, Y Akbulut
Contemporary Educational Technology 8 (1), 1-25, 2017
432017
Sosyal becerilerin öğretiminde video model yöntemiyle yürütülen araştırmaların analizi
SO Gül, S Vuran
Educational Research 29, 143-155, 2010
432010
Sosyal yeterliklerin geliştirilmesi
S Vuran
İlköğretimde kaynaştırma içinde (s 221-242). Anadolu Üniversitesi …, 2007
422007
Değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarını geliştirme
O Gürsel, S Vuran
İlköğretimde kaynaştırma içinde, 194-22, 2010
362010
Zihin engelli çocuk annelerine ödüllendirme ve eleştirmemenin kazandırılmasında bilgilendirme, dönüt verme, dönüt verme ve ödüllendirmenin etkililiği
S Vuran
PQDT-Global, 1997
361997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20