Follow
uğur sönmezoğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Gençlik merkezi üyeleri ve bazı değişkenlere göre serbest zaman tatmin düzeyleri
U SÖNMEZOĞLU, E POLAT, A AYCAN
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 219-229, 2014
442014
Futbol taraftarlarini şiddete yönelten faktörlerin incelenmesi
E Polat, U Sönmezoğlu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
312016
Futbol taraftarlarının takım imajı, takım sadakati ve takımla özdeşleşme düzeylerinin belirlenmesi
E Polat, U Sönmezoğlu, K Yıldız, D Çoknaz
International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS 5 (3 …, 2019
302019
Determination of the Perceptions of Sports Managers about Sport Concept: A Metaphor Analysis Study.
S Kurtipek, U Sönmezoglu
International Journal of Higher Education 7 (4), 17-25, 2018
302018
Fitness merkezi üyelerinin algıladıkları hizmet kalitesinin belirleyicileri üzerine bir analiz
K Yıldız, E Polat, U Sönmezoğlu, C Çokpartal
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (3), 453-464, 2016
252016
Yönetici bakış açısıyla spor kulüplerinde kurumsallaşma (spor toto süper lig örneği)
U Sönmezoğlu, D Çoknaz
E-Journal of New World Sciences Academy 9 (1), 1-21, 2013
242013
Spor kulüplerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kulüp ve marka imajına etkisi
U Sönmezoğlu
Yayınlanmamış doktora tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2015
172015
Youth center members and according to some variables levels of leisure satisfaction
U Sönmezoğlu, E Polat, A Aycan
International Journal of Science Culture and Sport, 2014
142014
SPORDA SOSYAL SORUMLULUK: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ÖRNEĞİ.
U Sönmezoğlu, R Ekmekçi, YA Dağlı Ekmekçi
Pamukkale Journal of Sport Sciences 4 (3), 2013
142013
Psychological violence and pressure activities experienced by football referees
E Polat, U Sonmezoglu, HB Yalcin
Sport Journal 20 (1), 1-3, 2017
112017
KULÜP İMAJI ÖLÇEĞİNİN KİMJÖ TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
U Sönmezoğlu, D Çoknaz, E Polat
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2), 270-279, 2016
92016
Study on motives of university students for watching sport events (sırnak province case study)
H Üzüm, H Osmanoğlu, G Özen, E Polat, U Sönmezoğlu
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 241-254, 2014
8*2014
Üniversite öğrencilerinin spor ürünlerine yönelik ilişkisel pazarlama çerçevesinde marka sadakatlerinin incelenmesi
E Polat, A Yalçın, K Yıldız, U Sönmezoğlu
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2), 58-70, 2017
72017
A qualitative research on sport and education for the disabled from the perspective of sports managers and trainers
U Sonmezoglu, A Tosun, K Yildiz
Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe 4 (3), 2021
62021
Türkiye Süper Liginde üç büyük futbol kulübünün başkanlarının söylem analizi: 2015-2016 sezonu
YAD Ekmekçi, U Sönmezoğlu
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 4 (1), 62-74, 2019
62019
Corporate Social Responsibility and Sports Clubs: A Case from Turkey
MP Dilşad Çoknaz, Uğur Sönmezoğlu, Yeşer Eskicioğlu
International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism 22 (b), 26-43, 2016
6*2016
Üniversiteler arası güreş müsabakalarına katılan sporcuların sporda güdülenme düzeylerinin incelenmesi
M PEHLİVAN, K TİRYAKİ, S KURTİPEK, U SÖNMEZOĞLU
Atatürk Üniversitesi Beden eğitimi ve spor bilimleri dergisi 19 (4), 2017
52017
Fitness Merkezı̇ Üyelerı̇nı̇n Algıladıkları Hı̇zmet Kalı̇tesı̇nı̇n Belı̇rleyicı̇lerı̇ Üzerı̇ne Bir Analı̇z
K Yıldız, E Polat, U Sönmezoğlu, C Çokpartal
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (3), 453-464, 2016
52016
An Analysis on the determinants of service quality perceived by members of the fitness center
K Yıldız, E Polat, U Sönmezoğlu, C Çokpartal
Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences 10 (3 …, 2016
52016
Determination of the levels of team image, team loyalty and team identification of sports fans.
E Polat, U Sönmezoğlu, K Yıldız, D Çoknaz
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20