Takip et
Ali Göçer
Ali Göçer
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkçe öğretiminde yazma eğitimi
A Göçer
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Journal of International Social …, 2010
4132010
Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine
A Göçer
Türk Dili 729 (1), 50-57, 2012
2912012
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ.
A Göçer, S Moğul
Electronic Turkish Studies 6 (3), 2011
2882011
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ VE SÖZLÜK KULLANIMI
A Göçer
Turkish Studies 4 (4), 1025-1055, 2009
2232009
Yazma eğitimi-Yazma uğraşı: Yazı nasıl yazılır? Nasıl yazar olunur?
A Göçer
Pegem Atıf İndeksi, 001-360, 2018
1602018
Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme
A Göçer
Pegem Atıf İndeksi, 001-362, 2018
138*2018
İlköğretim Türkçe ders kitaplarinin ölçme ve değerlendirme açisindan incelenmesi
A Göçer
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (1), 197-210, 2008
1162008
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOK UYARANLI BİR ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMAK İÇİN SEÇKİN EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA
A Göçer
Türklük Bilimi Araştırmaları, 341-369, 2010
1022010
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ
A Göçer
Dil Dergisi, 30-46, 2007
992007
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ KAYNAKÇASI
A Göçer, AGG TABAK, A Coşkun
Türklük Bilimi Araştırmaları, 73-126, 2012
912012
Türkçe öğretmeni adaylarının dil kültür ilişkisi üzerine görüşleri: Fenomenolojik bir araştırma
A Göçer
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2), 25-38, 2013
862013
6-8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜRÜN VE SÜREÇ ODAKLI YAZMA YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
G Tabak, A Göçer
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 147-169, 2013
852013
A comparative research on the effectivity of cooperative learning method and jigsaw technique on teaching literary genres
A Göçer
Educational Research and Reviews 5 (8), 439, 2010
842010
Etkinlik temelli ilk okuma ve yazma öğretimi
A Göçer
Anı Yayıncılık, 2008
782008
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI
A Göçer
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 21-36, 2015
772015
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN SÜREÇ YAKLAŞIMI VE METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A Göçer
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 271-290, 2010
762010
Türkiye'de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma
A GÖÇER
Dil Dergisi 145, 28-47, 2009
732009
Temel dil becerilerinin geliştirilmesinde dil bilgisi öğrenme alanının yeri, işlevi ve öğretimi: bütünlük ilkesi ve tümevarım yöntemi ekseninde tematik bir yaklaşım
A Göçer
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 233-242, 2015
692015
Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine
A Göçer
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 2011
682011
BİR ÖĞRENME ALANI OLARAK ANLAMA EĞİTİMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
A Göçer
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (23), 17-40, 2007
672007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20