Follow
Doç.Dr. Serkan Çakır
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of dietary probiotic and prebiotic supplementation on growth performance and serum IgG concentration of broilers
S Cakιr, M Midilli, M Alp, H Ylιmaz, OH Muglal, N Turan, N Kocabaglι
South African journal of animal science 38 (1), 21-27, 2008
2262008
Sodium butyrate in chicken nutrition: the dynamics of performance, gut microbiota, gut morphology, and immunity
U Ahsan, Ö Cengiz, I Raza, E Kuter, MFA Chacher, Z Iqbal, S Umar, ...
World's Poultry Science Journal 72 (2), 265-275, 2016
1192016
Use of combined probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycin in diets of Japanese quails
S Cakir, M Midilli, H Erol, N Simsek, M Cinar, A Altintas, H Alp, L Altintas, ...
Rev. Med. Vet 11, 565-569, 2008
812008
Girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimi ile ilişkisi
MK Timuroğlu, S ÇAKIR
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
732014
Effects of dietary black cumin seed (Nigella sativa L.) on performance, egg traits, egg cholesterol content and egg yolk fatty acid composition in laying hens
S Yalçın, S Yalçın, H Erol, KE Buǧdaycı, B Özsoy, S Çakır
Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (10), 1737-1742, 2009
71*2009
Risk analysis of lumpy skin disease in Turkey
OB Ince, S Çakir, MA Dereli
Indian Journal of Animal Research 50 (6), 1013-1017, 2016
292016
Haematological effects of dietary L-carnitine supplementation in broiler chickens
A Karadeniz, N Simsek, S Cakir
Revue Méd. Vét 159 (8-9), 437-444, 2008
272008
Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica)
A Sehu, L Ergun, S Cakir, E Ergun, Z Cantekin, T Sahin, D Essiz, ...
Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 114 (7), 252, 2007
272007
MYCOTOX® and aflatoxicosis in quails
A Şehu, S Cakir, Ö Cengiz, D Eşsiz
British poultry science 46 (4), 520-524, 2005
272005
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
232004
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
232004
The effects of dietary poppy seed oil and sunflower oil on performance, reproduction and egg quality parameters and fatty acid profile of egg yolk in the Japanese quail
M Midilli, I Bayram, H Erol, IS Cetingul, S Cakir, E Calikoglu, M Kiralan
J Anim Vet Adv 8, 379-384, 2009
212009
The effects of diets including different energy and protein levels on egg production and quality in quails.
A Sehu, O Cengiz, S Cakir
202005
Osman Tosun gen bankasındaki 97–192 sıra numaralı arpa materyalinde bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerin belirlenmesi
S Çakır
Ankara Uni. Fen Bilimleri Ens, 1988
201988
Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers
S Cakir, S Yalcin
Revue de médecine vétérinaire 158 (6), 291-296, 2007
192007
7. Sınıf matematik dersinde çember ve daire konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin motivasyonlarına ve matematik kaygı düzeylerine etkisi
S Çakir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
162015
Makul Değer Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Makul Değerin Ölçümü
A Ersoy, S Çakır
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 15-25, 2008
152008
Shelled acorn seed (Quercus cerris) as a diet ingredient on the performance of growing Japanese Quail
M Midilli, S Cakιr, L Altιntas, OH Muglalι, H Erol
South African Journal of Animal Science 38 (1), 38-42, 2008
152008
İlkokul 4. sınıf matematik dersi programına ilişkin öğretmenlerin görüşleri teachers’ views with regard to the elementary school 4th grade mathematics lesson curriculum
S Çakır, HH Kılınç
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (39), 112-124, 2016
122016
Adana ilinde tarımsal kuruluşların tarımsal üretim maliyetleri hesaplama yöntemlerinin değerlendirilmesi
S Çakir
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
122005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20