Doç.Dr. Serkan Çakır
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of dietary probiotic and prebiotic supplementation on growth performance and serum IgG concentration of broilers
M Midilli, M Alp, N Kocabach, OH Muglah, N Turan, H Yilmaz, S Cakir
South African journal of animal science 38 (1), 21-27, 2008
1602008
Use of combined probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycin in diets of Japanese quails
S Cakir, M Midilli, H Erol, N Simsek, M Cinar, A Altintas, H Alp, L Altintas, ...
Rev. Med. Vet 11, 565-569, 2008
612008
Oksijenli ve oksijensiz solunum konusunda kavram yanılgıları teşhis testinin geliştirilmesi ve uygulanması. III
SÖ Çakır, N Yürük
Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25, 1999
521999
Effects of dietary black cumin seed (Nigella sativa L.) on performance, egg traits, egg cholesterol content and egg yolk fatty acid composition in laying hens
S Yalçın, S Yalçın, H Erol, KE Buǧdaycı, B Özsoy, S Çakır
Journal of the Science of Food and Agriculture 89 (10), 1737-1742, 2009
362009
Toplum kültürünün kurum kültürüne yansıması
AT Eğinli, SY Çakır
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (2), 37-50, 2011
332011
Sodium butyrate in chicken nutrition: the dynamics of performance, gut microbiota, gut morphology, and immunity
U Ahsan, Ö Cengiz, I Raza, E Kuter, MFA Chacher, Z Iqbal, S Umar, ...
World's Poultry Science Journal 72 (2), 265-275, 2016
322016
Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan sosyal kaygıyla başa çıkma programının lise öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi
S Çakır
Uludağ Üniversitesi, 2010
232010
MYCOTOX® and aflatoxicosis in quails
A Şehu, S Cakir, Ö Cengiz, D Eşsiz
British poultry science 46 (4), 520-524, 2005
232005
Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica)
A Sehu, L Ergun, S Cakir, E Ergun, Z Cantekin, T Sahin, D Essiz, ...
Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 114 (7), 252, 2007
202007
Hediye verme davranışı ve alışveriş merkezlerinde deneyim yaratma stratejileri: sevgililer günü örneği
SY Çakır, AT Eğinli, ÖO Özdem
Nuran Yıldız, 97, 2005
182005
Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers
S Çakir, S Yalçin
Revue de médecine vétérinaire 158 (6), 291-296, 2007
172007
The effects of dietary poppy seed oil and sunflower oil on performance, reproduction and egg quality parameters and fatty acid profile of egg yolk in the Japanese quail
M Midilli, I Bayram, H Erol, IS Cetingul, S Cakir, E Calikoglu, M Kiralan
J. Anim. Vet. Adv 8, 379-384, 2009
162009
İşveren Markası Yönetim Sürecinde Strateji ve Uygulamaların İncelenmesi: Türkiye’deki Şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma
G Doğru, SY Çakır
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (40), 674-689, 2015
152015
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
152004
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
152004
The effects of diets including different energy and protein levels on egg production and quality in quails
A Sehu, O Cengiz, S Cakir
Indian veterinary journal 82 (12), 1291-1294, 2005
142005
Haematological effects of dietary L-carnitine supplementation in broiler chickens
A Karadeniz, N Simsek, S Cakir
Revue Méd. Vét 159 (8-9), 437-444, 2008
132008
Fen ve teknoloji, matematik ve sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları matematik ve matematik eğitimi değerlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
S Durmuş, B Biçak, S Çakir
Değerler Eğitimi Dergisi 6 (16), 93-112, 2008
132008
Zihin engelli öğrencilere doğrudan öğretim yaklaşımıyla sosyal beceri öğretiminin etkililiğinin incelenmesi
S Çakır
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2006
132006
Makul Deger Muhasebesi ve Uluslararasi Muhasebe Standartlarina Göre Makul Degerin Ölçümü
A Ersoy, S Çakir
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20