Follow
Doç.Dr. Serkan Çakır
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of dietary probiotic and prebiotic supplementation on growth performance and serum IgG concentration of broilers
S Cakιr, M Midilli, M Alp, H Ylιmaz, OH Muglal, N Turan, N Kocabaglι
South African journal of animal science 38 (1), 21-27, 2008
2212008
Sodium butyrate in chicken nutrition: the dynamics of performance, gut microbiota, gut morphology, and immunity
U Ahsan, Ö Cengiz, I Raza, E Kuter, MFA Chacher, Z Iqbal, S Umar, ...
World's Poultry Science Journal 72 (2), 265-275, 2016
1142016
Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusu Akademik BaŞarılarına, Fiziğe KarŞı Tutumları na ve Bilimsel İŞlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
S Altun Yalçin, Ü Turgut, E Büyükkasap
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 2009
112*2009
Use of combined probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycin in diets of Japanese quails
S Cakir, M Midilli, H Erol, N Simsek, M Cinar, A Altintas, H Alp, L Altintas, ...
Rev. Med. Vet 11, 565-569, 2008
782008
Girişimcilerin yeni bir girişim yapma niyetlerinin risk alma eğilimi ile ilişkisi
MK Timuroğlu, S ÇAKIR
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
712014
Risk analysis of lumpy skin disease in Turkey
OB Ince, S Çakir, MA Dereli
Indian Journal of Animal Research 50 (6), 1013-1017, 2016
322016
MYCOTOX® and aflatoxicosis in quails
A Şehu, S Cakir, Ö Cengiz, D Eşsiz
British poultry science 46 (4), 520-524, 2005
292005
Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica)
A Sehu, L Ergun, S Cakir, E Ergun, Z Cantekin, T Sahin, D Essiz, ...
Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 114 (7), 252, 2007
272007
Haematological effects of dietary L-carnitine supplementation in broiler chickens
A Karadeniz, N Simsek, S Cakir
Revue Méd. Vét 159 (8-9), 437-444, 2008
242008
The effects of dietary poppy seed oil and sunflower oil on performance, reproduction and egg quality parameters and fatty acid profile of egg yolk in the Japanese quail
M Midilli, I Bayram, H Erol, IS Cetingul, S Cakir, E Calikoglu, M Kiralan
J. Anim. Vet. Adv 8, 379-384, 2009
212009
Osman Tosun gen bankasındaki 97-192 sıra numaralı arpa materyalinde bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerin belirlenmesi
S Çakır
Ankara Uni. Fen Bilimleri Ens, 1988
211988
Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers
S Cakir, S Yalcin
Revue de médecine vétérinaire 158 (6), 291-296, 2007
192007
The effects of diets including different energy and protein levels on egg production and quality in quails
A Sehu, O Cengiz, S Cakir
Indian Veterinary Journal 82 (12), 2005
182005
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
172004
YUMURTA KOLESTEROL DÜZEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (DERLEME)
S ÇAKIR, S YALÇIN
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 44 (1), 51-63, 2004
172004
7. Sınıf matematik dersinde çember ve daire konusunun öğretiminde probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin motivasyonlarına ve matematik kaygı düzeylerine etkisi
S Çakır
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir.(Tez No. 397417), 2015
162015
Makul Değer Muhasebesi ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Makul Değerin Ölçümü
A Ersoy, S Çakır
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 15-25, 2008
152008
Shelled acorn seed (Quercus cerris) as a diet ingredient on the performance of growing Japanese Quail
M Midilli, S Cakιr, L Altιntas, OH Muglalι, H Erol
South African Journal of Animal Science 38 (1), 38-42, 2008
152008
Protective Effects of Rosmarinic Acid on Doxorubicin-Induced Testicular Damage
UUUUTFACBKTS Cakir
Chemotherapy 60 (1), 7-12, 2014
122014
Eskişehir koşullarında etkin bakteri suşuyla aşılamanın, nohut (Cicer Arietinum L.) çeşit ve hatlarının tane verimi, morfolojik, fizyolojik ve teknolojik özelliklerine etkisi
S Çakır
Uludağ Üniversitesi, 2005
122005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20