Takip et
Akif AKKUS
Akif AKKUS
hku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MÜZE GEZİLERİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANDIRILMASINDAKİ ÖNEMİ
A Meydan, A Akkuş
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
1362014
SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE TARIHI VE COĞRAFI MEKÂN UYGULAMALARININ DEĞERLENDIRILMESI
A MEYDAN, A AKKUŞ
International Journal Of Eurasia Social Sciences 2013 (13), 14-30, 2016
532016
Genel fiziki coğrafya
A Akkuş
Nobel Yayın Dağıtım, 1998
531998
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ’NİN (GAP) ŞANLIURFA’DAKİ GÖÇE ETKİSİ
A Ayhan, A Akkuş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 529-542, 2003
382003
Jeomorfolojiye giriş
A Akkuş
Eğitim Yayınevi, 2011
302011
Harita bilgisi
A Akkuş
Özeğitim, 1996
271996
Azerbaycan Nüfusunun Eğitim Açisindan Analizi
R Seferov, A Akkuş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 357-376, 2005
252005
Devrez Çayı Vadisinin Jeomorfolojisi
A Akkuş
KT Ü. Yay, 1980
181980
Salda gölünün jeomorfolojisi
A AKKUŞ
Coğrafya Dergisi, 1987
141987
Karaman Havzası’nın Fiziki Coğrafyası
A Akkuş
Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, 1995
91995
Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 402-422
A Meydan, A Akkuş
72014
Matematik eğitiminde mobil cihazlarda yer alan artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve motivasyonlarına etkisi,[Yayımlanmamış …
A Akkuş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2021
62021
Karaman Havzası’nın Fiziki Coğrafya Özellikleri
A Akkuş
EF 91, 83, 1995
61995
The importance of getting students adopt the historical and cultural values through museum visits in social studies teaching
A Meydan, A Akkus
Marmara Geographical Review, 402-422, 2014
52014
Çarşamba Çayı Havzası’nın Fiziki Coğrafyası
A Akkuş, R Bozyiğit
SÜ, Araştırma Fonu, Proje, 2000
52000
Türkiye ve Türk dünyası coğrafyası
A Akkuş
Selçuk Üniversitesi, 1998
51998
Dalaman Çayı Vadisinin Jeomorfolojisi
A Akkuş
Selçuk Üniv. Eğit. Fak. Derg. Sayı: I, 86-90, 1987
51987
Coğrafya öğretmen adaylarının karst topografyası ile ilgili görüşlerinin kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği ile belirlenmesi
B Kaya, C Aladağ, A Akkuş
Marmara Üniversitesi, 2021
32021
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının'100. Yılda Çanakkale'kavramına ilişkin görüşleri
A Akkuş, A Meydan, AD Buldur
32016
A comprehensive database for border ownership
MA Akkuş, G Topuz, B Özkan, S Kalkan
2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2013
32013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20