Takip et
osman tayyar çelik
osman tayyar çelik
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim okulu yöneticilerinin ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumları arasındaki ilişki
OT Çelik
Unpublished doctorate dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2011
972011
An Investigation of the Relationship between School Principals' Empowering Leadership Style and Teachers' Job Satisfaction: The Role of Trust and Psychological Empowerment.
S ATIK, OT CELIK
International Online Journal of Educational Sciences 12 (3), 2020
782020
Güçlendirici Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri İçin Türkçe’ye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
N konan, OT Çelik
Kastamonu Education Journal 26 (4), 1043-1054, 2018
37*2018
Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
OT Çelik, M Üstüner
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 41-60, 2018
282018
Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması
N Konan, OT Çelik, RB Çetin
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education …, 2018
28*2018
Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel politika algıları ile örgütsel bağlılıkları ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
OT Çelik, M Üstüner
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 120-135, 2020
262020
Okul müdürlerinin güçlendirici liderliğine ilişkin öğretmen algısı
N Konan, OT Çelik
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 322-335, 2017
242017
Preparing teachers to change: The effect of psychological empowerment on being ready for individual change
OT Celik, S Atik
Cukurova University Faculty of Education Journal 49 (1), 73-97, 2020
232020
The Relationship between School Principals’ Empowering Leadership with Teachers’ Self-Efficiancy and Organizational Citizenship Behaivors.
OT Çelik, N Konan
Education & Science/Egitim ve Bilim 46 (206), 2021
212021
Organizational Justice and Cynicism: A Mixed Method Study at Schools.
H Akar, OT Çelik
International Journal of Evaluation and Research in Education 8 (1), 189-200, 2019
212019
The mediator role of interaction anxiety in the relationship between social support perception and smartphone addiction
OT Çelik, N Konan
Journal of Education and Future, 63-75, 2019
192019
Analysis of the relationships between academic motivation, engagement, burnout and academic achievement with structural equation modelling.
S Atik, OT Çelik
International Journal of Contemporary Educational Research 8 (2), 118-130, 2021
182021
Okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ile öğretmenlerin özyeterliği ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
OT Çelik, N Konan
Eğitim ve Bilim 46 (206), 2020
162020
The status of teaching profession from teachers’ points of view
Ü Kahraman, OT Çelik
Educational Administration: Theory and Practice 26 (3), 519-564, 2020
162020
The Relationship among Teachers' General Self-Efficacy Perceptions, Job Burnout and Life Satisfaction.
OT Çelik, Ü Kahraman
Universal Journal of Educational Research 6 (12), 2721-2729, 2018
162018
ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME
Ü KAHRAMAN, OT ÇELİK
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (21), 151-177, 2020
152020
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ve İş Doyumları Arasındaki İlişki
OT Çelik, M Gürsel
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (7), 41-64, 2017
112017
The relationship between teachers’ burnout and life satisfaction
OT Çelik, M Üstüner
Journal of Theoretical Educational Science-ICSE, 41-60, 2018
102018
Akademik kontrol odağı ve başarı amaç yöneliminin kendini sabotajı yordama düzeyinin incelenmesi.
OT Akar, Hüseyin: Çelik, A Karataş
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (3), 1840-1859, 2019
8*2019
Örgütsel politika algısı ölçeğinin okul örgütleri için Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
OT Çelik, M Üstüner
Journal of Theoretical Educational Science 12 (1), 77-96, 2019
82019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20