Takip et
Gürol Özcüre
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eco-Innovation as modern era strategy of companies in developing countries: Comparison between Turkey and European Union
N Eryigit, G Özcüre
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 1216-1225, 2015
492015
Avrupa Birliği'nin istihdam ve sosyal politikası
G Özcüre
Derin Yayınları, 2014
202014
An application on the impacts of human resource management in technology management of the companies
H Demirkaya, G Özcüre, N Eryiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 474-486, 2011
202011
El sanatları ürünlerinin bulunduğu yöreye sosyo-ekonomik etkileri ve katkıları (Ordu İli Örneği)
G Özcüre, C Yavuz
Uluslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu, 2006
182006
The sustainable company and employee participation as a part of the solution to triple crisis in the European Union And Turkey: Example of OMV Samsun Elektrik
G Özcüre, H Demirkaya, N Eryiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1274-1287, 2011
162011
AB'DE ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILMA YÖNERGESİ'NİN KOBİ'LER DÜZEYİNDE UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
G Özcüre, N Eryiğit
Journal of Social Policy Conferences, 145-176, 2010
152010
Avrupa Birliği'nin sosyal politikası ve Türkiye
G Özcüre
Derin Yayınları, 2010
152010
İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Etiğinin Oluşumundaki Rolü ve Önemi, 16
H Demirkaya, G Özcüre
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 631-640, 2008
82008
Avrupa Birliği’nde İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalog ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme
G Özcüre
Journal of Social Policy Conferences, 31-64, 2017
72017
Avrupa Birliği-Türkiye Müzakere Sürecinde Sosyal Politika ve İstihdam
G Özcüre
İstanbul, Derin Yayınları, 2016
72016
Is it Possible to be a Sustainable Energy Company in Turkey? A Case Study of OMV's Thermal Electric Power Plant in Samsun
G Özcüre, H Demirkaya, N Eryiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 181, 97-106, 2015
62015
TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNİN İŞGÜCÜ GÖÇÜ, SERBEST DOLAŞIM VE SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU
G Özcüre
Journal of Social Policy Conferences, 189-230, 2010
62010
Rio+ 20 Sonuç Bildirgesi’nin Okyanuslar ve Denizler Bölümü;“İstediğimiz Gelecek” mi?
G ÖZCÜRE
Kent Akademisi 7 (18), 49-60, 2014
52014
Multinational firms as technology determinants in the new era developing countries: survey in Turkey
N Eryiğit, H Demirkaya, G Özcüre
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1239-1246, 2012
52012
Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Son Gelişmeler Işığında Avrupa Birliği'nde Türk İşgücünün Serbest Dolaşımı: AT-İşgücüne Sağlanan Dolaşım Hakları
G Özcüre
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 53 (2), 187, 2011
42011
The influence of the European Union employee participation system and related acquis on companies operating in Turkey
G Özcüre, H Demirkaya, N Eryiğit, G Yüce
SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe 12 (1), 97-116, 2009
42009
Free Movement of Workers Regime and Immigration Scenarios for Turkey and the EU.
G Ozcure, N Eryigit
South East European Journal of Economics & Business (1840118X), 2006
42006
AB Tarım Politikasına Uyum Perspektifinde Fiskobirlik Ve Fındık Üreticilerinin Ekonomik Ve Sosyal Sorunlarına Çözüm Arayışları
G ÖZCÜRE
Kent Akademisi 5 (11), 105-128, 2012
32012
Avrupa Birliği’ne Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Çalışma Hayatında Kurullar Aracılığıyla Yönetime Katılma: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Kocaeli Örneği
G Özcüre, H DEMİRKAYA, N Eryiğit
International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 58-69, 2014
22014
Avrupa Birliğinde Türk işgücünün serbest dolaşımı
G Özcüre
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
22002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20