Follow
KADRİYE KOBAK
KADRİYE KOBAK
iletişim ve tasarimi, doçent, sakarya üniversitesi
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İki binli yıllarda Türkiye'deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler
A Şimşek, N Özdamar, Ö Uysal, K Kobak, C Berk, T Kılıçer, H Çiğdem
1692009
Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium.
A Simsek, N Ozdamar, O Uysal, K Kobak, C Berk, T Kilicer, H Cigdem
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 961-966, 2009
422009
İş ortaminda WhatsApp kullanimi ve kesintiye uğrama
K Uzun, D Uluçay
Selçuk İletişim 10 (1), 216-231, 2017
372017
Kullanıcı profilinin ve bireylerarası ilişkilerin gerçek yaşamla karşılaştırılması: Second Life örneği
U Kadriye, CH AYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2 …, 2012
252012
The use of virtual ethnography in distance education research
U Kadriye, CH Aydin
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (2), 212-225, 2012
222012
Second life sanal yaşam dünyasında kendini sunum davranışlarının belirlenmesinde etnografik bir yaklaşım
K Uzun
PQDT-Global, 2012
202012
Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Uyguladığı Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Programları
K Kobak
PQDT-Global, 2015
142015
Determining interpersonal attraction in educational environment and the relation with motivation
FU Çolak, K Kobak
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 2 (1 …, 2011
122011
Ikibinli yillarda Turkiye’deki egitim teknolojisi arastirmalarinda gozlenen egilimler
A Simsek, N Ozdamar, O Uysal, K Kobak, C Berk, T Kilicer, H Cigdem
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri Dergisi 9 (2), 115-120, 2009
102009
Dijital detoks: Teknoloji bağımlılığına karşı yeni bir eğilim ve genç yetişkinler özelinde bir değerlendirme
DM Uluçay, K Kobak
Ankara Üniversitesi, 2020
72020
Özçekim (Selfie) Fotoğrafları Sosyal Ağlarda Paylaşma ve Paylaşmama Nedenleri
KA Uzun, UD Melike
Erciyes İletişim Dergisi 6 (2), 1121 - 1140, 0
7*
#TikTokkapansın Hareketi: Twitter’da Sosyal Ağ Analizi
K Kobak
MANAS Journal of Social Studies 11 (1), 309 - 319, 2022
62022
Yeni bir eğitim ortamı olarak Second Life'da öğrenci deneyimleri
K Kobak
Academic Informatic, Malatya, 2011
52011
Sosyal Medyadaki Dezenformasyon: 2021 Türkiye Orman Yangınları Örneği
K Kobak, Ş Soğukdere
Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli Dergisi 4 (2), 167-189, 2021
42021
Comparing second life user profile and interpersonal relations with real life
K Uzun, CH Aydin
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2012
22012
İKİBİNLİ YILLARDA TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA GÖZLENEN EĞİLİMLER
A Şimşek, N Özdamar, K Kobak, Ö Uysal, C Berk, T Kılıçer, H Çiğdem
1
Experimental research on gifted students and social media communication competence program
K Naif, K Kobak, İ Aslı
Journal of Economy Culture and Society, 119-141, 2021
2021
TikTok as a Digital Carnaval Place in The Context of the Carnavalesque Theory
K Kobak, Ş Soğukdere
ReThinking Digital Communications Social Media&Visual Culture, 105-133, 2020
2020
SOSYAL AĞLARIN GIDA VE BESLENME OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ: GIDA DEDEKTİFİ INSTAGRAM HESABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
K Kobak
Akademik İncelemeler Dergisi 15 (2), 893-922, 2020
2020
Digital Detox: A New Trend Against technology Addiction
DM Ulucay, K Kobak
ANKARA UNIV, FAC COMMUNICATION, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20